Projekt

Projekt Skede
Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen, BARIMS

I projektet BARIMS bedöms regionala enheter som är särskilt betydelsefulla för mångfalden i Barentsregionen, dvs. Nordnorge samt finska och svenska Lappland. Dessutom överväger projektet medel för att...

Nordens natur - trender mot 2010

"Nordens natur – trender mot 2010" är ett tvåårigt samnordiskt informationsprojekt kring biologisk mångfald.

Sårbarhetsanalys för ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändring (VACCIA)

Projektet syftar till att få kunskap om hur klimatförändringen förändrar ekosystemtjänsterna, granska olika sätt för människan att anpassa sin verksamhet till de förändrande förhållandena, uppskatta h...