Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Projekt

Med det sökverktyget kan du hitta de pågående projekten och de projekt som var avslutade år 2012 eller senare.

Den senaste publicerade webbsidan presenteras överst i listan. 

De flesta projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Projekt Skede
Nordens natur - trender mot 2010

"Nordens natur – trender mot 2010" är ett tvåårigt samnordiskt informationsprojekt kring biologisk mångfald.

Sårbarhetsanalys för ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändring (VACCIA)

Projektet syftar till att få kunskap om hur klimatförändringen förändrar ekosystemtjänsterna, granska olika sätt för människan att anpassa sin verksamhet till de förändrande förhållandena, uppskatta h...