Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kommunerna har möjlighet att delta i omfattande samordnad upphandling av el- och gasbilar

Pressmeddelande 19-12-2017 kl. 8.13
Yhteishankinta_kaasuauton_tankkaus, Yhteishankinta_kaasuauton_tankkaus
 

Kommunerna har möjlighet att delta i Finlands största samordnade upphandling av el- och gasbilar. Målet med den samordnade upphandlingen, som planerats av Finlands miljöcentral SYKE och KL-Kuntahankinnat Oy, är att göra Finlands bilbestånd grönare genom en kraftig ökning av antalet el- och gasbilar.

”Vi har gjort en preliminär kartläggning av kommunernas intresse och utifrån den finns det efterfrågan på mer miljövänliga alternativ. Även en försiktig uppskattning visar att en samordnad upphandling skulle kunna ge 100 elbilar och 100 biogasbilar på en gång. Upphandlingens värde kan uppgå till hela tio miljoner euro. Upphandlingen skulle också vara en kraftig signal till andra aktörer om att trafikutsläppen bör minska”, säger planeringsingenjör Pasi Tainio på Finlands miljöcentral.

Upphandlingen framskrider stegvis. Arbetet för att marknadsföra upphandlingen och engagera kommunerna börjar redan i år. Våren 2018 görs den tekniska dialogen för upphandlingen, och konkurrensutsättningen inleds. Fordonen levereras till kommunerna från och med slutet av 2018.  

Lägre pris, hjälp med konkurrensutsättning

Målet med den samordnade upphandlingen är att samla så många beställningar som möjligt och därmed få ett lägre inköpspris för fordonen. Upphandlingen gäller både person- och paketbilar.

Den samordnade upphandlingen underlättar arbetet för kommunerna, då Kuntahankinnat gör en centraliserad konkurrensutsättning av fordonen och leveransvillkoren. Kommunerna kan skaffa fordonen med egen finansiering eller med hjälp av produkter från olika finansinstitut. Exempelvis Kommunfinans erbjuder tillsvidare finansiering för elbilar med nollmarginal.  

I mån av möjlighet strävar man efter att den samordnade upphandlingen även ska innehålla ett enkelt och förmånligt sätt att installera laddningsstolpar på platser där fordonen vanligen står parkerade när de inte används.

Projektet finansieras av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och ingår i en större projekthelhet där Finlands miljöcentral och Kommunfinans dotterbolag Inspira främjar koldioxidsnåla lösningar som bygger på cirkulär ekonomi framför allt inom kommunala sektorn. Den samordnade upphandlingen stöder regeringens mål att det ska finnas 250 000 elbilar och 50 000 gasbilar i Finland år 2030.

Goda erfarenheter av samordnad upphandling

Vid den samordnade upphandlingen av el- och gasbilar utnyttjas erfarenheterna från de samordnade upphandlingarna av solkraftverk.

År 2016 ordnade SYKE och Kuntahankinnat en samordnad upphandling av solkraftverk för alla finländska kommuner, församlingar, samkommuner och kommunalt ägda företag. Under det första året av det fyra år långa ramavtalet har nästan 60 solkraftverk med en sammanlagd effekt på cirka 2 MWh levererats till kommunerna. Kunderna i ramavtalet utgörs av 46 organisationer.

Ytterligare information

Planeringsingenjör Pasi Tainio, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1676, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Upphandlingschef Tomi Holma, KL-Kuntahankinnat Oy, tfn 040 754 3527, fornamn.efternamn@kuntahankinnat.fi

Vice vd Jon Forssell, Inspira Oy, tfn 050 435 4337, fornamn.efternamn@inspira.fi

Finansieringschef Daniel Eriksson, Kommunfinans Abp, tfn 050 595 8422,  fornamn.efternamn@kuntarahoitus.fi


Målgrupp: