Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Publikationer: Konsumption och produktion

Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expertorganisationer inom olika branscher och med övriga miljöförvaltningen.

Arkisto

Publicerad 6.5.2013 kl. 14.29, uppdaterad 12.5.2017 kl. 12.19
Målgrupp: