Den internationella landskapsdagen firas med fotografitävling och landskapspromenader

Pressmeddelande 15-10-2019 kl. 7.50
Den internationella landskapsdagen firas söndagen den 20 oktober 2019. I år vill man med landskapsdagen särskilt fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet.
Höst landskap. Bild Riku Lumiaro.
 
Förberedelserna för temat för den internationella landskapsdagen började redan i september med en fotokampanj som fokuserat på vattnets roll i vardagslandskapet. Kampanjen når sin kulmen på den internationella landskapsdagen den 20 oktober i en fotografitävling där vinnarna belönas med bokpriser. Oavsett om vattnet i ditt vardagslandskap finns i pölar eller i havet, faller som regn eller står kärr, slår mot stranden i en sjö eller rinner i ett dike så är alla bilder välkomna med i tävlingen.

”För att vinna landskapsdagens fototävling behöver man inte nödvändigtvis fotografera det vackraste landskapet, utan det går att vinna även med en ny synvinkel på temat för tävlingen. Juryn uppmuntrar till att fotografera vattnet i vardagslandskapen så mångsidigt och kreativt som möjligt”, säger miljörådet Tapio Heikkilä, som är ordförande för fototävlingens jury.
I Helsinfors centrum. Bild Tapio Heikkilä.
 
Delta i tävlingen genom att fotografera det vatten som ingår i ditt landskap och publicera bilderna under landskapsdagen den 20 oktober 2019 på Instagram med hashtaggarna #arkimaisema #vardagslandskap. Du kan delta under hela dygnet och du kan använda bilder som du tagit tidigare. Kom även ihåg att följa kampanjen på Instagram @arkimaisema.

Bland arrangemangen under landskapsdagen ordnas även handledda landskapspromenader. Maa- ja kotitalousnaiset ordnar promenader både under landskapsdagen söndagen den 20 oktober och under veckan innan dagen. Promenaderna ordnas i sju landskap och är avgiftsfria. En del av promenaderna kräver förhandsanmälan.


Landskapsdagen firas varje år

Den internationella landskapsdagen firas på initiativ av Europarådet årligen i alla länder som tillhör Europeiska landskapskonventionen. Med landskapsdagen vill man fästa uppmärksamhet vid att landskapen är en viktig del av vårt kulturarv, vår identitet, välbefinnande och samt av livsmiljöns kvalitet och mångfalden. Syftet med den europeiska landskapskonventionen är att planera, vårda och skydda landskapen. Konventionen omfattar både vackra och vardagliga landskap såväl på landsbygden som i naturen och i stan.

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral ordnar landskapsdagen. Även Finlands Hembygdsförbund och Maa- ja kotitalousnaisten Keskus deltar i arrangemangen. Den internationella landskapsdagen ingår också i programmet under de europeiska kulturmiljödagarna.

Bild Esa Nikunen.
 


Mer information

Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornam.efternamn@ymparisto.fi
Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi


Målgrupp: