Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Flaggan i topp på den finska naturens dag – Den finska naturens dag firas för första gången den 31 augusti

Pressmeddelande 23.8.2013 kl. 9.01

Finlands miljöcentral, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsens naturtjänster och
Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF rf. informerar

Vårt lands unika natur hyllas i år för första gången när den finska naturens dag firas lördagen den 31 augusti 2013. Tanken med dagen är att fira den glädje vår natur ger oss att inse vilken gynnsam effekt den har på vårt välmående. Presidentfru Jenni Haukio är beskyddare för den finska naturens dag. Dagen firas med tiotals evenemang runtom i Finland. Mer information om dessa finns i händelsekalendern på www.suomenluonnonpaiva.fi. Totalt över 60 organisationer är med och ordnar evenemangen.

Luonnon päivä 222

Den finska naturens dag erbjuder en chans att vara med och skapa en ny finländsk folktradition. Det är tänkt att dagen ska blir en återkommande tradition och officiell flaggdag som firas det sista veckoslutet i augusti. Vi flaggar för vår vackra natur!

Sista veckoslutet i augusti lämpar sig bra för att fira Finlands natur eftersom det är en gynnsam tidpunkt för utflykter. I brytpunkten mellan sensommar och tidig höst är naturens gåvor generösa. Man kan kombinera utflykterna med bär- och svampplockning, kryssa flyttfåglar på väg söderut, njuta av sommarens sista simturer eller ordna en naturstig i favoritskogen. En kaffestund eller picknick på gården kan också vara ett sätt att glädjas över att vistas i naturen.

Från mossvandring till besök på ekologiska gårdar

Under den finska naturens dag ordnas över 40 evenemang runtom i Finland. Dagens huvudevenemang ordnas vid Finlands naturcentrum Haltia i Noux där miljöminister Ville Niinistö och nationalparksfadder Saimi Hoyer inviger det riksomfattande huvudevenemanget för den finska naturens dag med flaggan i topp kl. 11.00. Ett mångsidigt evenemang utlovas vid Haltia där programmet sträcker sig från en sagostig med naturväsen till svamprådgivning, från filmförevisningar till guidade vandringar och från en skogshuggares målningar till nattfjärilens dans.

Vandringar med naturtema ordnas till såväl den för allmänheten annars stängda militärön utanför Helsingfors som i omgivningen kring Siida naturcentrum i Övre Lappland. Utöver vandringen i Enare får vi lära oss om näringens betydelse och naturens råvaror inom nutritionen samt njuta av god mat. Marthorna har ivrigt börjat slå vakt om de gåvor vår natur skänker till vårt bord.  Marthornas utbildade svamprådgivare runtom i Finland identifierar matsvamp och giftsvamp och berättar om hur man tillreder och förvarar svamprätter. Marthorna och Forsstyrelsens naturtjänster ordnar svampskolor och svamputflykter tillsammans i Esbo, Ikalis, Enare, Kalajoki, Kolari, Kuhmo, Kuusamo, Lieksa, Parikkala och Pelkosenniemi.

Miljöcentralen i Vanda ordnar en mossvandring i naturskyddsområdet Kalkberget. Det är i synnerhet känt för sin kalkälskande växtlighet. Pro Luomu, Förbundet för Naturenlig odling, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK samt jord- och skogsbruksministeriet ordnar flera landsbygdsvandringar till ekologiska gårdar. På dem kan man till exempel bekanta sig med hur den ekologiska fåruppfödningen är en del av skötseln av vårdbiotoper eller se hur man vallar boskap till häst.

Naturvännerna Lopen luonnonystävät ordnar tillsammans med Kerityn suojeluyhdistys en utfärd med temat Natur och kulturhistoria till Rautakoski i Salonkylä. På utfärden får vi se hur naturen har övertagit den övergivna industrimiljön. Naturskyddsföreningen i Hyvinge ordnar å sin sida en utflykt för allmänheten till Kurkisuo i samarbete med miljöministeriet. Kurkisuo är ett viktigt förekomstområde av utrotningshotade växter och torvmarknaturtyper.

Tips på hur man fira dagen och information om evenemangen finns på webbplatsen för den finska naturens dag: www.suomenluonnonpaiva.fi

Berätta hur du firar den finska naturens dag

Alla föreningar och personer är välkomna att vara med och fira den finska naturens dag precis som de vill. Berätta för oss i ord och bild om hur man firar stämningsfullt eller idéer på hur du tänker fira dagen: www.facebook.com/SuomenLuonnonPaiva

Du kan också följa andras erfarenheter av den finska naturens dag i sociala medier via #suomenluonnonpaiva

De officiella samordnarna av den finska naturens dag är Finlands miljöcentral, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsens naturtjänster och Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF rf.

Anteckna den finska naturens dag 31.8.2013 i din kalender och njut av skönheten i vår natur!

Ytterligare uppgifter

Informatör Riku Lumiaro, Finlands miljöcentral
tfn 040 509 8654, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Informationschef Matti Nieminen, Finlands naturskyddsförbund
tfn 050 564 2283, fornamn.efternamn@sll.fi

Informatör Laura Tahkokallio, Forststyrelsens naturtjänster
tfn 040 556 9860, fornamn.efternamn@metsa.fi

Logon för den finska naturens dag och annat informationsmaterial finns på webbplatsen för den finska naturens dag.

Målgrupp: