Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Frivilligt skydd av skogar har medvind i kommuner och församlingar

Pressmeddelande 3.2.2016 kl. 12.33

Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet informerar

Naturstig i Lahtisområdet
Naturstig i Lahtisområdet. Bild Kimmo Syrjänen.

Kommunerna och församlingarna vill gärna trygga naturvärdena i de skogar som de äger. Detta framgår av Finlands miljöcentrals och Naturresursinstitutets färska utredning gällande kommunernas och församlingarnas deltagande i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i södra Finlands skogar (METSO) .

Genom det frivilliga METSO-programmet har kommunerna hittills grundat 2 120 hektar och församlingarna 1 025 hektar permanenta skyddsområden. Det finns över hundra METSO-områden som skyddats av kommuner och församlingar på olika håll i Finland. Miljöministeriet har betalat ersättningar för skyddet av objekten.

Kommuner och församlingar vill bevara naturvärden

Synen på formerna för skydd av skogar och intresset för skydd hos de kommuner och församlingar som med hjälp av miljöministeriets finansiering kartlagt sina METSO-objekt utreddes med en enkät.

”Kartläggningarna gav goda baskunskaper för tryggande av objekten, vilket har gjort beslutsfattandet beträffande skyddet smidigare i kommunerna", konstaterar forskare Susanna Anttila vid Finlands miljöcentral.

I kommunerna och församlingarna anses det viktigt att skogarna fortsättningsvis ska kunna användas för friluftsliv och rekreation samt att markägandet bevaras. Det mest använda sättet för att trygga naturvärden är att beakta dem vid skogsplaneringen. Värdefulla objekt lämnas utanför skogsbruksverksamheten, eller så sköter man skogen på ett sätt som beaktar naturvärdena.

Ersättningen möjliggjorde byggande av friluftsled

Till de största områden i kommunernas ägo som genom METSO-programmet blivit skyddade hör bl.a. Bjurs skärgårdsskogsområde i Ingå (316 hektar), som tidigare ägdes av Vanda stad och såldes till staten som skyddsområde, Lapakisto-området  (230 hektar) som fredats av Nastola kommun (nuv. Lahtis stad) samt Ritajärvi-området i Sastamala stad (128 hektar). Alla dessa områden är dessutom betydande rekreations- och friluftsskogar.

”Nastola kommun kunde tack vare METSO-ersättningen bygga en friluftsled på Lapakistos naturskyddsområde, vilket inte annars skulle ha varit möjligt på grund av den svåra ekonomiska situationen. Invånarna i Lahtisområdet och de som gör utflykter från andra orter fick genast tillgång till en fantastisk naturstigsled”, berättar naturvårdsinspektör Asko Riihelä från Lahtis miljötjänster.

”Även de kommunala beslutsfattarna hade lättare att godta grundandet av ett naturskyddsområde, eftersom den ekonomiska ersättningen var betydande”, fortsätter Riihelä.

METSO-programmet fokuserar även i fortsättningen på att trygga värdefulla objekt på privata markområden, men även kommuner och församlingar kan fortfarande få finansiering för skydd av värdefulla skogsområden.

Mer information

Forskare Susanna Anttila, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 067, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Naturvårdsinspektör Asko Riihelä, Lahtis miljötjänster, tfn 050 559 4053, förnamn.efternamn@Lahti.fi

Forskare Terhi Koskela, Naturresursinstitutet, tfn 0295 325 146, förnamn.efternamn@luke.fi

Projektchef Kimmo Syrjänen, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 666, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: