Miljöinformation till nytta för samhället

Vårt samhälle ställs inför allt mer invecklade miljöproblem, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och de globala utmaningarna inom hållbar utveckling. För att lösa dessa brännande frågor behövs tillförlitlig miljöinformation.

Finlands miljöcentral erbjuder till stöd för miljöpolitiken lösningar för allt från insamling av miljöinformation ända till beslutsfattande. Vi hjälper beslutsfattarna att bättre beakta värdet av miljöinformation och vi stöder användningen av förutsägbar miljöinformation.

Vi utvecklar nya metoder för miljöinformation. Vi tillämpar avancerade och effektiva metoder, t.ex. djupinlärning, komplex optimering och artificiell intelligens, som gör att informationen kan utnyttjas snabbare. Vi stöder även ett bättre användande i samhället av den information som medborgarna producerar.

Vi har ett nära samarbete med forskningsinstitutioner, företag samt ministerier. Vi agerar såväl nationellt som i internationella nätverk.

”Vår vision är att anpassa avancerade miljöinformationsmetoder och ligga i framkant för att erbjuda hållbara lösningar på mångfasetterade problem. Så stöder vi också regeringens mål att göra Finland till en spetsnation vad gäller tillämpningen av artificiell intelligens.”

- Kristian Meissner,  direktör för programmet om miljöinformation

Tyngdpunkter

  • Tillämpning av maskininlärning och artificiell intelligens i uppföljning och beslutsfattande
  • Vidareutveckling av datafusionsmetoderna
  • Avancerat utnyttjande av fjärrkartläggningsmaterial
  • Användning av ostrukturerade informationsresurser
  • Beaktande av förändringsbehov och kvalitetskrav i internationella organisationer inom miljöbranschen (EU, EEA)
  • Betydelsen av att medborgarobservationer och informationsinsamling teknifieras när det gäller medborgarnas möjligheter att påverka

Mer information

Kristian Meissner

 
Direktör Kristian Meissner,
direktör för programmet om miljöinformation
tfn. +358 295 251 422, fornamn.efternamn@syke.fi

 

Nyheter

RSS
  • SYKEs nya vision: hållbarhetsomställning! 03-11-2021
     Finland hör till världens ledande land då det kommer till överkonsumtion. Vårt ohållbara levnadssätt accelererar ytterligare naturförlusten och klimatförändringen, som båda är betydande globala miljökriser. Likt många andra västerländska länder behöver vi i Finland en omedelbar kursändring som förnyar hela samhället och möjliggör ett hållbart levnadssätt.
Mera nyheter

Pressmeddelanden

RSS
Mera pressmeddelanden
Publicerad 02-01-2018 kl. 9.59, uppdaterad 20-01-2022 kl. 15.04
Målgrupp: