Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants

Pressmeddelande 05-05-2015 kl. 12.44

 

Lehdet puhkeavat
© Bild: Erika Varkonyi

Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland i slutet av april var på grund av snösmältningen och regnen högt och fortfarande stigande på många håll. Under april drog sig snögränsen tillbaka från Västra Finland till Uleåborg-Ilomants axeln. Översvämningarna som orsakades av snösmältningen inföll i mitten av månaden i Mellersta och Norra Österbotten, men de var små eller normala. I Lappland finns ännu så mycket snö att också större vårfloder är möjliga vid lämplig väderlek.

I Östra och Mellersta Finland stiger vattenståndet i sjöarna högre än vanligt

Den snörika vintern i Östra Finland och vårens stora nederbörd får vattenståndet i de stora sjöarna i naturtillstånd att stiga till över det normala i maj. Vattenståndet i till exempel i Lammasjärvi, Lentua och Kallavesi förväntas stiga till ovanligt höga nivåer i mitten av maj, och i Pielinen i slutet av månaden. Vattenståndet i sjöar i naturtillstånd i Ule älvs, Vuoksens och Kymmene älvs avrinningsområden förväntas stiga och bli högre än det genomsnittliga maximivattenståndet på vårarna.

I Kumo älvs avrinningsområde har den varma våren redan fått snön att smälta och sjöarna i naturtillstånd har redan sjunkit eller börjat sjunka. Saimen och Päijänne väntas stiga med 20–50 cm i maj och enligt prognosen är vattenståndet i början av sommaren högre än vanligt. Också i Lappajärvi som redan börjat sjunka är vattenståndet ovanligt högt. Vattenståndet fortsätter sjunka under maj månad.

Flödestopparna i Ijo älv och Simo älv denna vecka

Ijo älv och Simo älv håller på att stiga denna vecka och kommer att nå högre toppar än genomsnittet. I slutet av maj når också de stora älvarna i Lappland sina flödestoppar.

"Det finns ännu rikligt med snö i Lappland, så det finns ingredienser till också en stor översvämning. Storleken på översvämningen avgörs dock av väderleken under smältperioden", konstaterar forskare Harri Myllyniemi vid Finlands miljöcentral. Om snösmältningen fördelas över flera perioder, blir översvämningen inte så stor ens efter en snörik vinter.

Isarna har till största del redan gått upp i åarna i södra delen av Simo älv. I Torne älv och Kemi älv väntas isen gå upp under veckan bortsett från i de övre loppen.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 307, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: