Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland

Pressmeddelande 03-05-2018 kl. 11.45
Pyhäjoen Hourunkoski 25.4.2018. Kuva: Sebastian Lindberg
Pyhäjoki, Hourunkoski 25.4.2018. © Bild: Sebastian Lindberg

Sjöarnas vattenstånd är högt speciellt i mellersta och östra Finland till följd av den regniga hösten och den snörika vintern. I Södra och Norra Österbotten orsakade snösmältningen och islossningen svåra översvämningar i april. Nu håller översvämningarna i åarna på att flytta upp från Norra Österbotten till Lappland.

I mellersta Finland var vattenståndet i sjöarna på hög nivå redan i höstas, och nu när snön smälter har många sjöar nått översvämningshöjden. ”Exempelvis vattenståndet i sjön Muuruejärvi i Viitasaari har varit på så här hög nivå senast i maj 1988”, konstaterar hydrolog Jarkko Koskela vid Finlands miljöcentral.

Skicka gärna respons på de hydrologiska översikterna och informationen om vattnen

SYKE vill utveckla de hydrologiska översikterna och annan information om vattnen i Finland för att bättra kunna möta användarnas behov. Din åsikt är alltså värdefull. Det tar bara några minuter att svara på enkäten >>> Gå till enkäten

Översvämningarna flyttar norrut

Våröversvämningarna är som störst i de mellersta delarna av landet men de håller på att förflytta sig norrut mot Lappland. Flödestopparna är redan över i de södra delarna av Norra Österbotten, men längre norrut, såsom i Ijo älv, kommer flödestopparna att infalla i början av maj. Vattenståndet i de naturliga sjöarna i området fortsätter att stiga till mitten av maj, i de största sjöarna längre än så.

”Vattenståndet i de naturliga sjöarna i Kajanaland kommer att överskrida de genomsnittliga vårflödesvärdena och nå ungefär samma värden som i fjol”, förutspår hydrolog Tiia Vento vid Finlands miljöcentral.

Avrinningen ökar som bäst i Lappland, likaså vattenståndet i åarna. Temperaturprognoserna tyder på att vårflödet i Lappland kanske kommer att uppvisa två toppar. Den första toppen infaller eventuellt redan kring den 10 maj. Huvudparten av vårflödet uppnår sin topp i mitten av maj eller något senare. Översvämningarna i Lappland förutspås vara av samma klass som i genomsnitt. Situationen kan dock ännu förändras, om det kommer rikliga regn.

I Insjöfinland kan vattennivåerna stiga ovanligt högt

Vårtopparna i de naturliga sjöarna i Insjöfinland är större an vanligt och ställvis uppnås till och med exceptionellt höga vattennivåer i Kymmene älvs, Vuoksens och Kumo älvs vattensystem. Små sjöar uppnår sina toppvärden redan i början av maj, men i de större sjöarna stiger vattenståndet långsammare och under en längre tid.

Av de stora sjöarna når Mallasvesi och Kallavesi toppvärdena i mitten av maj, Pielinen, Keitele och Puula i månadsskiftet maj-juni. Vattenståndet i Päijänne och Saimen kan fortsätta att stiga ännu långt in i juni.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Tiia Vento, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 734
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: