Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av februari 2016: Snöbelastningen ställvis stor, solen gör isarna i södra Finland skörare

Pressmeddelande 02-03-2016 kl. 8.18
Sodankylä 29.2.2016
Sodankylä 29.2.2016 © Bild: Martti Salminen

Snöbelastningen ökade i februari, speciellt i norra Finland. Även i östra Finland är snöbelastningen nu på vidsträckta områden över 80 kg/m2. ”I dessa områden bör ägare till stora hallar följa snösituationen på taken och kontrollera de bärande konstruktionernas kondition. Vid behov bör snö avlägsnas från taken. Risken ökar också när ovanligt rikligt med snö har anhopats på endast vissa delar av taket”, konstaterar ledande hydrolog Bertel Vehviläinen vid Finlands miljöcentral.

Konstruktionsfel i stora hallar har tidigare år kommit fram då snöbelastningen på terrängen uppnått 80–100 kg/m2. Egnahemshus, parhus och radhus är inte i riskzonen vad gäller takens hållbarhet men också där kan snö och is som faller ner från taket utgöra en fara för människor. Alla som skottar snö från taken bör se till sin egen arbetssäkerhet.

Isarna kan inom kort bli svagare i södra delarna av landet

Solstrålningen var i februari rätt svag och sjöisarnas kristallstruktur hann inte söderfalla i betydande grad. ”I mars blir strålningen starkare, och om det inte förekommer sträng köld kan isarna, beroende av molnsituationen, börja försvagas i landets södra delar”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. Isen blir snabbt svagare speciellt efter att snötäcket på isen har smultit bort. På våren kan isen ge vika under fötterna om isens struktur försvagats och påminner om ispinnar.

Vattenföringen liten i början av mars

Till följd av det kalla vädret under senare hälften av februari har vattenföringen minskat betydligt i vattendragen vid sydväst- och sydkusten. I början av februari uppnåddes värden typiska för vårflödet. ”Vattenföringen i åarna och älvarna kommer att vara rätt låg ännu i början av mars, om kölden håller i sig. Enligt prognoserna kommer vädret att bli varmare senast i mitten av mars, i synnerhet i södra Finland, vilket åter resulterar i större vattenföring”, förutspår hydrolog Panu Juntunen vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i sjöarna nu högt men på nedgång

Vattenståndet i sjöarna i sydvästra och södra Finland är högt för tidpunkten efter en regnig och ställvis mild februarimånad. Sjöarnas vattenstånd är högre än genomsnittet för tidpunkten även i Insjöfinland och norra Finland. I sydvästra och södra Finland kommer sjöarnas ytor att sjunka ända fram till början av mars, i övriga delar av landet kommer ytornas att sjunka under hela mars, om vädret såsom förutspått förblir kallt. Vattenståndet i sjöar i naturtillstånd kommer att vara nära den nuvarande nivån.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Esko Kuusisto, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 330,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Panu Juntunen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0400 148 770,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: