Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt

Pressmeddelande 03-02-2015 kl. 12.31

  Talvi-kaupungissa.-Mirjam_Orvomaa-556.jpg

Bild: Mirjam Orvomaa

Ställvis finns det nu mycket snö i norr, men i södra och sydvästra Finland har mängden snö varit mindre än medelvärdena för tidpunkten. Istäcket i södra och mellersta Finland är betydligt tunnare än genomsnittet för tidpunkten och särskilt isen på älvarna har varit mycket svag, med undantag för norra Finland.

Regnen i januari ökade ställvis snöbelastningen avsevärt. I Kajanaland och Norra Österbotten finns det nu mera snö än i genomsnitt i månadsskiftet januari-februari, och snöbelastningen i Kajanaland är ställvis redan 200 kg/m2.

"I de snörika områdena finns det skäl att granska takets snöbelastning hos byggnader med stor spännvidd", konstaterar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral. Den grundläggande utgångspunkten är att snön måste avlägsnas om det finns 50 cm eller mer snö på hallens tak. Det finns också skäl att observera att det kan ha anhopats olika mängder snö på takets olika sidor på grund av vindens påverkan.

Vattenståndet i sjöarna sjunker när vädret blir kallare

Vattenståndet i sjöar i naturligt tillstånd är ställvis högt för tidpunkten i västra Finland, i Norra Österbotten och i Kajanaland. Det här beror på att början av vintern varit mildare och regnigare än vanligt. I början av februari blir vädret kallare, vilket gör att tillrinningen blir mindre och att vattenföringen i åar och älvar sjunker.

"I hela Finland förutspås att vattenståndet i sjöarna i naturtillstånd sjunker eller förblir på nuvarande nivå under februari", bedömer hydrolog Juho Jakkila från Finlands miljöcentral.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 307, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 603, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 731 fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, 
  tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 731 fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: