Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juni 2014: Badvattnen sällsynt kalla, sjöarna för det mesta vid normala sommarvattenstånd

Pressmeddelande 01-07-2014 kl. 12.53

0405140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvinsalmi 12.6.2014 (asteikko 0-200).jpg

Bild: Heidi Sjöblom

Sjöarnas ytvattentemperaturer varierade i juni från den ena ytterligheten till den andra. Trots att vattentemperaturerna i början av månaden för en kort tid var angenäma för badare, sänkte det kallare vädret temperaturerna fram till midsommaren ovanligt lågt.

”I slutet av juni förblev sjöarnas vatten exceptionellt kalla och vid många mätningsstationer slogs köldrekorden för 2000-talet. Första veckan av juli torde temperaturerna småningom stiga”, berättar hydrologen Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.

Saimens yta är högre än normalt, vattenstånden i sjöarna i Birkaland låga

Den regniga försommaren har höjt vattenstånden i de flesta stora sjöarna till nära medeltalet för tidpunkten. Vattenstånden håller på att sjunka långsamt vilket är typiskt för högsommaren. Ett undantaget är Saimens vattenstånd som är 30 cm ovanför medeltalet för tidpunkten och hålls under de närmaste veckorna nära den nuvarande nivån.

Av de stora sjöarna i Birkaland är Längelmävesi, Tarjanne och Keurusselkä fortfarande 20–40 cm under det normala på grund av den snöfattiga vintern och torra våren. Om det inte regnar mycket hålls vattenstånden under medeltalet också under juli.

Vattenföringen i åarna och älvarna är låga vilket är typiskt för sommaren.
”Marken är dock blöt efter de senaste dagarnas regn på många ställen i sydvästra och östra Finland samt norra Österbotten och då reagerar vattendragen snabbt på nya regn”, varnar hydrologen Juho Jakkila vid Finlands miljöcentral. Enligt väderprognosen kommer de rikligaste regnen under den kommande veckan i östra Finland.

Mera på finska.
 

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 603, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, 
  tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 215, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE,,
  tfn 0295 439, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: