Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden

Pressmeddelande 1.6.2018 kl. 12.26
Espoon Kaitalampi 10.5.2018
© Johanna Korhonen

Vattenståndet i sjöar och åar började sjunka i nästan hela landet under senare hälften av maj. I början av månaden överskreds de vanliga flödesvärdena i vattendrag i Lappland. I åarna på västkusten är vattenföringen redan mindre än medelvärdet för tidpunkten, men exempelvis i östra Finland är vattenståndet i sjöarna fortfarande högre än medelvärdet för tidpunkten. Sjövattnets temperatur nådde ställvis rekordvärden för maj, speciellt i södra Finland.

Det varma uppehållsvädret i maj ledde till att grundvattennivån började sjunka med undantag av norra Finland. Det att det inte regnade i maj syns dock ännu inte tydligt i grundvattnen, för hösten var så våt och vintern snörik.

Det mycket varma vädret i maj har värmt upp vattnet i sjöarna till ovanligt höga temperaturer för tidpunkten i landets södra delar, och på vissa orter slogs rekordet för den uppmätta vattentemperaturen i maj. Allmänt taget kan man säga att vattnen i maj var flera grader varmare än medelvärdet för tidpunkten, och på många ställen i södra Finland var vattentemperaturen nästan 20 grader.

”De i maj observerade högsta värdena nådde på många ställen nästan samma värden som de högsta värdena förra sommaren. Exempelvis temperaturen 20,5 grader i Näsijärvi i maj detta år var högre än maximivärdet vid denna station under hela förra sommaren”, berättar Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Åarnas vattenföring minskar, vattenståndet i de stora sjöarna fortfarande högt

Skicka gärna respons på de hydrologiska översikterna och informationen om vattnen

SYKE vill utveckla de hydrologiska översikterna och annan information om vattnen i Finland för att bättra kunna möta användarnas behov. Din åsikt är alltså värdefull. Du hinner ännu svara på enkäten – den tar bara några minuter >>> Gå till enkäten

Vattenföringen i vattendragen på väst- och sydkusten har minskat och är mindre än normalt till följd av det varma och regnfattiga vädret. Enligt prognosen kommer början av juni också att vara regnfattig i största delen av Finland, och vattenföringen i flera åar kommer i början av juni att vara betydligt mindre än vanligt för tidpunkten. ”Speciellt i södra Finland har jordmånen blivit så torr i maj, att det borde regna rätt rikligt för att vattenföringen skulle börja öka”, menar hydrolog Juha Jakkila vid Finlands miljöcentral.

Trots denna torra period har vattenståndet i de stora sjöarna i Insjöfinland nått betydligt högre värden än vanligt till följd av snösmältningen. Det varma och regnfattiga vädret har dock lett till att avrinningen minskat och sjöarnas ytvattentemperatur stigit och därmed har avdunstningen ökat mer än vanligt. Vattenståndet i de flesta sjöar har följaktligen börjat sjunka. Även Saimens och Päijännes vattenstånd har nått maximivärdena för denna vår och kommer att vara på denna nivå under de närmaste veckorna.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 215
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: