Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del

Pressmeddelande 01-04-2015 kl. 14.45

  kevainenjokimaisema_matala.jpg

Bild: Mirjam Orvomaa

SYKE varnar för mycket tunna isar i landets södra och västra del. Det lönar sig inte längre att röra sig på isarna i dessa områden. Isarna har börjat försvagas även i landets mellersta och östra del.

På våren kan flera tiotals centimeter tjock is svika då solstrålningen orsakat s.k. tappstruktur i isen. ”Även om isen verkar hålla när det är köldgrader på morgonen, kan isen brista på eftermiddagen när solen smälter gränsytorna mellan iskristallerna”, påminner hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. Temperaturvariationerna under den senaste tiden har på vissa ställen orsakat stora sprickor och is som skuffats upp på stränderna.

Ökande vattenföring i vattendrag vid kusten, topparna förväntas bli små

De rikliga regnen i slutet av mars och det milda vädret ökade vattenföringen i vattendragen vid kusten i södra och sydvästra Finland samt i Österbotten i början av april. ”Vattenföringen torde dock snart börja sjunka om vädret fortsätter hållas svalt och med liten nederbörd”, förutspår hydrolog Tiia Vento vid Finlands miljöcentral. Vårflödena i vattendragen vid den södra och sydvästra kusten är redan i stort sett över; i Österbotten ökar vattenföringen i takt med att temperaturen stiger och snön smälter. I södra Österbotten har snön redan delvis smält och vårflödena har två toppar. Den andra toppen som sannolikt inträffar i mitten av april väntas förbli på samma nivå som toppen i början av mars, dvs. lägre än genomsnittet. I mellersta och norra Österbotten är snöns vattenvärde normalt för årstiden och omfattningen av flödet bestäms av vädret under smältperioden och eventuella isproppar. I Lappland infaller vårflödena under maj.

Sjöarnas vattenstånd är i hela Finland nära eller något över medeltalen för årstiden. Vattenståndet i sjöar i naturtillstånd håller på att stiga eller kommer att stiga överallt förutom i Lappland. I landets södra del har vattenytan redan på många ställen sjunkit från vårens toppar.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,  tfn 0295 251 603, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Ledande hydrolog Esko Kuusisto, Finlands miljöcentral SYKE,
    tfn 0295 251 330, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Hydrolog Tiia Vento, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 652, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: