Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden

Pressmeddelande 4.4.2017 kl. 11.06
Jaan_mittaaja_HeidiSjoblom_556
© Bild: Heidi Sjöblom

Sjöarnas och åarnas isar har blivit svagare i södra och västra Finland. I åarna i Södra Österbotten uppnås flödestopparna denna eller nästa vecka. Mera norrut förutspås flödessituationen bli som vanligt, men isproppar, regn eller snabb snösmältning kan förvärra situationen. I norra Finland finns det ännu rikligt med snö, och därför bör man fortfarande följa snöbelastningen på stora hallars tak.

I södra och västra Finland bör folk se upp för svaga isar. På vårvintern försvagas isens kristallstruktur i solen och påminner om istappar. ”Fastän isen är tiotals centimeter tjock och ännu bär på morgonen och natten, kan den ge vika samma eftermiddag”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finland miljöcentral. Vårisarna är på grund av denna istappsstruktur förrädiska, och man kan inte bedöma isens bärkraft utgående från dess tjocklek.

Snart flödestoppar i Södra Österbotten, i norra Finland förväntas normala vårflöden

Åarnas vattenföring håller på att öka vid västkusten men kommer dock att minska denna vecka på grund av det kalla vädret. Vattenföringen i åar i Södra Österbotten når sitt toppvärde i mitten av denna vecka eller kring påsken. I en del vattendrag i området förekom vårens högsta flödestoppar sannolikt redan i mitten av mars.

”Det har funnits mindre snö än i genomsnitt och snön har smultit i flera etapper, så också flödena blir mindre än i genomsnitt”, berättar hydrolog Tiia Vento vid Finlands miljöcentral.  

Flödestopparna i åarna i Mellersta och Norra Österbotten kommer troligen att uppstå i slutet av april och i de nordligaste områdena först i maj. Översvämningarna förutspås utgående från snöns vattenvärde bli normala, men översvämningarnas omfattning är beroende vädret under av snöns smältningsperiod. Vid åarna Lestijoki, Kalajoki, Malisjoki och Pyhäjoki har man inlett sågningen av isarna för att hindra uppkomsten översvämningar förorsakade av isproppar.

I största delen av Lappland finns det lika mycket snö som i allmänhet den här tiden av året, men exempelvis i övre loppen av Ounasjoki och Torne älv finns det rikligt med snö. Flödena i Lappland väntas bli genomsnittliga. Eftersom man ännu inte känner till vädret under snösmältningsperioden, är översvämningsprognoserna ännu osäkra. Snön i södra Lappland börjar sannolikt smälta i slutet av april.

I södra och mellesra Finland blir vårflödena betydligt mindre än vanligt, eftersom det sparsamma snötäcket redan smalt bort i flera etapper. Vattenståndet i största delen av sjöarna i södra och mellersta Finland håller huvudsakligen på att stiga eller börjar snart stiga, men i sjöar i Birkaland är vattenståndet klart lägre än vanligt för tidpunkten och kommer sannolikt att förbli på låg nivå hela sommaren.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 484,  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Snöbelastningen på tak

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: