Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet

Pressmeddelande 1.12.2016 kl. 12.38
 
 

 

Hiitolanjoki i Södra Karelen.
Hiitolanjoki i Södra Karelen © Foto: Olli-Pekka Pietiläinen

Till följd av kölden i början av november frös små och grunda sjöar till i hela landet. I mitten av månaden blev det varmare och isarna smalt till den grad att det i slutet av november var möjligt att mäta istjockleken huvudsakligen bara i norra Finland.

Folk bör se upp för svag is i hela landet, för på grund av den stora variationen mellan olika områden är det svårt att bedöma om istäcket bär. I början av vintern är det stor skillnad i isens tjocklek mellan olika områden av en sjö, exempelvis stränder och fjärdar. ”När man rör sig på isen bör man alltid säkerställa att isen är tillräckligt tjock längs hela ens planerade rutt” berättar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i åar och älvar sjunker när vädret blir kallare

I slutet av november höjdes vattenytorna på grund av regnen i vissa vattendrag vid kusten och i de största vattendragens övre lopp. Vattenståndet har dock redan börjat sjunka vid månadsskiftet november-december. Trots regnen under andra hälften månaden var medelvattenföringen för november exempelvis i Kumo älv mindre än hälften av medelvärdet för tidpunkten. Vattenföringen i vattendragen kommer att minska i hela landet under köldperioden som förutspås till början av december.

”Det kan uppstå kravis i åarna då kölden tilltar, vilket i sin tur snabbt kan höja vattenståndet. Men då vattenföringen i åarna minskar, minskar också risken för kravis”, konstaterar hydrolog  Juho Jakkila vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i de stora sjöarna i naturtillstånd i sydvästra Finland är än så länge lägre än medelvärdet för tidpunkten, vilket beror på den regnfattiga hösten. I ett områden som sträcker sig från södra och mellersta Finland och ända upp till Kajanaland har regnen i slutet av november höjt sjöarnas vattenstånd till en nivå som nästan motsvarar medelvärdet för tidpunkten. Vädret blir dock kallare och höjningen av vattenståndet jämnas ut och förväntas inte förändras betydligt i december.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Forskningsingenjör Jarmo Linjama, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 382 
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Juho Jakkila, Suomen ympäristökeskus SYKE,
  puh. 0295 251 215, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 


Målgrupp: