Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga

Pressmeddelande 4.12.2018 kl. 12.51
Kilpisjärvi 20.11.2018.
Kilpisjärvi 20.11.2018. © Bild: Martti Salminen

Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sjöarna fortfarande lågt, liksom också grundvattennivån. Speciellt i Lappland var novembervädret milt och tillfrysningen har dragit ut på tiden jämfört med vanligt. Därtill finns det ovanligt lite snö för den här tiden, speciellt i norra Finland.

Det förekommer stora skillnader i isläget mellan olika områden och vi uppmanar dem som planerar att ta sig ut på isen till stor försiktighet. I slutet av november fanns det i strandområden till stora sjöar i Lappland ett istäcke på 10 centimeter medan fjärdarna kunde vara helt isfria.

”Om man eventuellt får mer snöfall, kommer is att bildas ännu långsammare och det blir svårt att urskilja ställena med svag is”, påminner hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Nederbörden i november var i många områden mindre än vanligt och kom som regn. I norr fanns det ovanligt lite snö i slutet av november. Exempelvis i avrinningsområdena till Ounasjoki och Muojärvi i Kuusamo har det den första december inte funnits så lite snö som i år under hela den period som man följt med snömängderna, dvs. sedan hösten 1960 vid Ounasjoki och hösten 1971 vid Muojärvi.

Grundvattennivåerna och vattenståndet i sjöarna är ställvis låga till följd av den långa regnfattiga perioden. Det här meddelandet från november är fortfarande aktuellt:

Grundvattennivåerna låga i sydvästra, västra och mellersta Finland, i enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren (23.11.2018)

Vattenståndet slutar sjunka i sjöar i mellersta och södra Finland

Den långa torrperioden i mellersta och södra Finlands sjöar kommer att lätta i och med nederbörden under den första veckan i december. I början av veckan kommer nederbörden i form av snö, men då avrinningen ökar upphör de flesta sjöars vattenstånd att sjunka.

Vattenståndet i de stora sjöarna Päijänne, Keitele, Keurusselkä, Tarjanne och Längelmävesi är exceptionellt lågt för tidpunkten, och nivåerna väntas förbli oförändrade eller stiga något i december.

Vattensituationen i de naturliga sjöarna i östra Finland är bättre. Däremot är vattenståndet i Saimen och Pielinen nu under medelvärdet för tidpunkten, och förutspås sjunka något i december.

I små åar i vattendrag vid kusten kan vattenståndet stiga något till följd av regnen i början av december, men när det blir kallare kommer vattenståndet åter att sjunka. Vattenståndet är ovanligt lågt i Lojo sjö och i Pyhäjärvi i Säkylä men väntas börja stiga långsamt.

I norra Finland är åarnas vattenföring liten, vilket är typiskt för vintern. Början av vintern var mycket snöfattig. Det snöfall som förutspås till början av december kommer att förbättra snösituationen i någon mån, men snöns vattenvärde kommer att vara mycket mindre än vanligt.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko J. Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.j.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Suomen ympäristökeskus SYKE, tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 215
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: