Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 13.7.2017: De första ytblomningarna i havsområden formades

Pressmeddelande 13-07-2017 kl. 13.14
Blomningarna av blågrönalger
Blomningarna av blågrönalger 8.7.2017 i Finska viken. Bild: Gränsbevakningsväsendet

Blomningarna av blågrönalger i sjöarna har ökat ytterligare. I Pyykösjärvi i Uleåborg har blomningen fortsatt vara mycket kraftig och den hittills mest långvariga blomningen förekommer i Haapajärvi i Villmanstrand. Också i havsområden har den lugna väderperioden lett till att blomningar redan förekommer på ytan och i gynnsamma förhållanden kan blomningar snabbt uppstå på nytt. Mera på finska

Stor karta om veckans 28 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar

Mer information
 

Insjöarna

Limnolog Sari Mitikka, Finlands miljöcentral SYKE (till 14.7.)
tfn 0295 251 430, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE (från 17.7.)
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE (till 14.7)
tfn 0295 251 286, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE (från 17.7.)
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE (till 14.7)
tfn 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Enhetschef Risto Lignell, Finlands miljöcentral SYKE (från 17.7.)
tfn 0295 251 377, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Informations assistent Suvi-Anne Kinnunen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 840, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: