Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd

Pressmeddelande 02-09-2016 kl. 10.05

Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publikationen innehåller färsk information om bl.a. övergödning, skadliga ämnen, främmande arter, buller, havstrafik samt plastskräp. Publikationen är det mest betydande resultatet av Finska viken-året som länderna ordnat tillsammans.

Publikationen innehåller för första gången omfattande information av alla tre länder om Finska vikens tillstånd under en lång tidsperiod. Under projektet jämfördes sätten att samla och analysera information. Detta möjliggör tillgången till jämförbara och pålitliga uppgifter om situationen i Finska viken.

Fosfori Suomenlahdella SWE
Utvecklingen av vattnets fosforhalt i östra och västra Finska viken © SYKE

Finska viken återhämtar sig från öster, Ryssland har minskat utsläppen

Övergödningen längst österut i Finska viken har avtagit vilket beror på minskningen av den externa näringsbelastningen. En betydande orsak till detta är Rysslands minskade utsläpp. Den förbättrade situationen framgår som klarare vatten i östra Finska viken.

När man rör sig västerut ökar påverkan av Östersjöns huvudbassäng på situationen. Mängden fosfor i vattnet i västra Finska viken har särskilt påverkats av strömningen av djupvatten från Östersjöns huvudbassäng samt av de svaga syreförhållanden på området. Strömningarna för med sig syrefattigt, kraftigt saltat och näringsrikt vatten till viken, vilket gör att västra Finska viken återhämtar sig långsammare. Huvudbassängens inverkan på fosformängden i vattnet i västra Finska viken är betydligt större än näringsbelastningen från land. För att Finska vikens tillstånd ska förbättras förutsätter det åtgärder på hela huvudbassängens område.

Klorofylli Suomenlahdella SWE
Utvecklingen av vattnets klorofyllhalt (algmängd) i östra och västra Finska viken © SYKE
Klorofylli rannikolla SWE
Utvecklingen av vattnets klorofyllhalt på Finlands östra kustområden © Seppo Knuuttila, SYKE och Sydöstra Finland NTM-centralen

Uppgifter om bland annat mikroplastens utsläppskällor behövs

Oron över nedskräpningen av havsområden ökar bland forskarna. I Finland och Estland följer man redan för femte året med nedskräpningen av stränder. I Finska viken följer man för tillfället med sju stränder.

Utgående från uppföljningen och bedömningen av Finska vikens tillstånd är upp till 90 procent av skräpet längs Finska vikens stränder plast. Resultatet motsvarar internationella forskningsuppgifter. Finlands miljöcentral fortsätter uppföljningen av mängden mikroskräp som är osynliga för blotta ögat på öppna havsområden i Finska viken. Därtill kommer utsläppskällorna och mikroskräpets väg från vattenreningsverken till havet att utredas grundligare.

Finska viken förutsätter åtgärder

I publikationen har rekommendationer för förbättrande av situationen i Finska viken samlats. Dessa berör bland annat reducerande av näringsbelastningen, minskande av riskerna med muddring och havstrafik, förbättrande av förutsättningarna för fiske samt utvecklande av planerande av användningen av havsområden och därinom är ett växande forskningsområde mängden buller under vatten och dess konsekvenser.

Forskningarna i och uppföljningen av situationen i Finska viken fortsätter som ett samarbete länderna emellan, vilket stöder utropet av ländernas miljöministrar i december ifjol om samarbete fram till år 2020 för att skydda Finska viken. Utgående från publikationen bedömningen av Finska vikens tillstånd har det uppgjorts en för alla tre länderna gemensam verksamhetsplan dvs. vägkarta, i vilken forskarna uppdaterar rekommendationer för att förbättra situationen i Finska vikens havsmiljö som stöd för beslutsfattande.

Publikation

Bilder

Se också på

Ytterligare information

Publikationen Bedömningen av Finska vikens tillstånd
Specialforskare Mika Raateoja
tfn 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Finska viken och Rysslandsärenden
Ledande forskare Kai Myrberg, koordinator för Finska vikens år 2014,
tfn 0295 251 441, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Specialplanerare Ljudmila Vesikko
tfn 0295 251 737, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Mikroplaster och nedskräpning
Specialforskare Outi Setälä
tfn 0295 251635, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: