Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tusentals löften avgavs i Kotka och Esbo för att förbättra Finska vikens tillstånd

Pressmeddelande 6.2.2015 kl. 9.30

Esbo stad, akvariehuset Maretarium och Finlands miljöcentral

Sitoumuksia Maretariumin seinällä_556.jpg

Bild: I Maretarium skrevs förbindelserna på lappar som fästes på akvariehusets väggar, där de fungerade som inspiration för andra besökare att avge sina förbindelser.

 Att samla skräp och sopsortera nämndes oftast i de förbindelser för Finska viken som Esbo stad och akvariehuset Maretarium i Kotka samlade in. Över 2 300 personer avgav en förbindelse under året.

Personliga förbindelser och löften att förbättra Finska vikens tillstånd samlades under Finska vikens år 2014 in under evenemang i Esbo och i akvariehuset Maretarium i Kotka. Besökarna förband sig att förbättra Finska vikens tillstånd med sina egna handlingar. Förbindelserna avgavs på ett brett spektrum av områden. Utöver soporna nämndes bland annat ansvarsfullt fiske och hållbar kosthållning, användning av miljövänliga produkter, omhändertagande av båtarnas slagvatten, mattvätt endast på land och på särskilt anvisade platser samt minskad bilism och minskat köttätande.

"Det är fint, att vi fick besökarna att fundera vad de själva kan göra för Finska viken. Särskilt glad är jag över våra ryska besökares förbindelser, som utgjorde så mycket som en femtedel av alla förbindelser, kommenterar Maretariums verkställande direktör Sari Saukkonen.

I Kotka märkte man att kvinnorna avgav lite fler förbindelser än männen. Männen meddelade oftare än kvinnorna att de i sina kostval gynnar hållbart fångad fisk, medan kvinnorna köper miljövänliga produkter. I de ryska besökarnas svar betonades särskilt informationssökning och användningen av informationen i den egna verksamheten.

"Vi noterade att folk är villiga att ändra sina vanor, om de får information om hur deras vardagliga val påverkar Finska viken", berättar Esbo stads projektkoordinator Niina Järvinen. "Stadsdirektör Jukka Mäkelä avgav ett löfte att i fortsättningen äta mer hållbart fångad strömming. Jag vill motivera folk att också i fortsättningen tänka igenom sina vardagliga mat-, transport- och konsumtionsval för Finska vikens skull."

Suomenlahti-lupaus Minna K_556.jpg

Bild: I Esbo fotograferades en del av löftesgivarna och bilderna lades ut på Esbos sida på Facebook.

Internationellt erkännande för projektet

Finska vikens år 2014 var ett av spetsprojekten inom Esbos förvaltningsövergripande utvecklingsprogram för hållbar utveckling. Projektet prisades av den internationella RCE Global-konferensen för lärande inom hållbar utveckling i Japan, där Finska vikens år 2014 i Esbo belönades som ett spetsprojekt. Personliga löften för Finska viken avgavs under evenemang i Esbo, på stränderna, i Naturens hus Villa Elfvik samt under naturskoldagarna.

"Ett av huvudmålen för Finska vikens år har varit att öka förståelsen för hur Finska viken fungerar, vilket vi enligt min åsikt lyckats med under evenemangen. Ett varmt tack till alla som avgivit en förbindelse", myser koordinatorn för Finska vikens år, Kai Myrberg från Finlands miljöcentral SYKE.

Finska vikens år 2014 är ett gemensamt program för Finland, Estland och Ryssland för att snabbt förbättra Finska vikens tillstånd. Förutom publikevenemang och kampanjer bjöd året på ett digert samarbete kring forskning och miljöpedagogik. Projektet koordineras i Finland av Finlands miljöcentral SYKE.

Upplysningar

Verkställande direktör Sari Saukkonen, akvariehuset Maretarium
tfn 040 3110 330
sari.saukkonen@maretarium.fi

Projektkoordinator Niina Järvinen, Esbo stad
tfn 043 825 8883
niina.n.jarvinen@esbo.fi

Ledande forskare Kai Myrberg, Koordinator för Finska vikens år 2014, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 441
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Saara Reinimäki, SYKE
tfn 0295 251 613
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Bilder för media

Länkar


Målgrupp: