Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vatten som trängt in från Östersjöns huvudbassäng har försämrat syretillståndet i västra Finska viken

Pressmeddelande 17-07-2014 kl. 15.38

happi-alkukesä-2013_2014_WEB_2_556.jpg

Bild 1 och 2: Syrehalten på djupt vatten under försommaren 2013 och 2014. I de röda områdena är det bottennära vattnet syrefritt och innehåller svavelväte.

Forskningsfartyget Aranda som hör till Finlands miljöcentral (SYKE) gjorde i maj-juni två forskningsexpeditioner i Finska viken, Bottniska viken och Östersjöns huvudbassäng. I nordöstra delen av huvudbassängen och i västra Finska viken var syretillståndet klart sämre än under motsvarande tid förra året. Svavelvätehalterna på djupt vatten var vid flera stationer i västra Finska viken exceptionellt höga och svavelväte observerades vid vissa stationer där det inte förekommit tidigare under 2000-talet.

"På basis av proven som tagits har syrefritt bottennära vatten under vårens lopp strömmat från huvudbassängen till västra Finska viken och till huvudbassängens nordöstra del. På grund av syrebristen har bottentillståndet försämrats och antalet bottendjur minskat sedan förra året", säger Arandas expeditionsledare, specialforskare Mika Raateoja vid SYKE.

I östra Finska viken var syretillståndet däremot bra, eftersom det syrefattiga vattnet från huvudbassängen inte har strömmat så långt österut. Likaså var syretillståndet i Bottenhavet bra, för det syrefria vattnet i Östersjöns djup kan inte tränga in i Bottniska viken.

Nya resultat från gamla uppgifter

Man söker svar på orsakerna till variationerna i Finska vikens tillstånd i material från långsiktiga uppföljningar och andra forskningsdata.

"Tack vare projektet Finska viken – vårt gemensamma hav har vi fått mätresultat från Finska viken från över 15 års tid från Estland, Ryssland och Finland", berättar koordinatorn för Finska vikens år, ledande forskare Kai Myrberg vid SYKE.

"Genom att analysera det här materialet som omfattar hela Finska viken får vi för första gången så här noggrann information om den årliga naturliga variationen i Finska viken och Östersjön och vilka konsekvenser den mänskliga verksamheten å sin sida har", påpekar direktören för havscentret vid SYKE Mari Walls.

Tillståndet i Finska viken följs upp på ett exceptionellt omfattande sätt under temaåret 2014 i samarbete mellan Finland, Estland och Ryssland. Hösten 2015 publiceras en tillståndsbedömning av Finska viken som baserar sig på forskningen under temaåret.

Tillståndet i Finska viken och de faktorer som inverkar på det tas upp i paneldiskussionen "Goda och dåliga nyheter om Finska viken" under evenemanget SuomiAreena fredagen den 18 juli. I diskussionen deltar generalsekreteraren för Håll skärgården ren rf Aija Bäckström, miljöminister Ville Niinistö, ledaren för eutrofieringsprojektet vid John Nurminens stiftelse Marjukka Porvari, vd för Familjeföretagarnas förbund Matti Vanhanen och direktören för havscentret vid SYKE Mari Walls.
 

Bild 3 och 4: Syreprofiler från Gotlandsdjupet till östra Finska viken under försommaren 2013 och 2014. I de röda områdena är det bottennära vattnet syrefritt och innehåller svavelväte.

happiprof-Gotl-Slahti-alkukesä-2013 WEB_556.jpg

happiprof-Gotl-Slahti-alkukesä-2014 WEB_556.jpg


 


Bild 5 och 6: Salthaltprofiler från Östersjöns huvudbassäng till östra Finska viken under försommaren 2013 och 2014.

suolaprof-Gotl-Slahti-alkukesä-2013-WEB_556.jpg

suolaprof-Gotl-Slahti-alkukesä-2014-WEB_556.jpg


 

Mera information:

Direktör Mari Walls, havscentret vid SYKE
fornamn.efternamn@miljo.fi
Tfn +358 295 251 722

Specialforskare Mika Raateoja, havscentret vid SYKE
fornamn.efternamn@miljo.fi
Tfn +358 295 251 536

Ledande forskare Kai Myrberg, havscentret vid SYKE
fornamn.efternamn@miljo.fi
Tfn +358 295 251 441

Kommunikationsexpert Saara Reinimäki, havscentret vid SYKE
fornamn.efternamn@miljo.fi
Tfn +358 295 251 613
 

Bilder för medierna:

Bild1. Syrehalten på djupt vatten under försommaren 2013. I de röda områdena är det bottennära vattnet syrefritt och innehåller svavelväte.  (jpg, 168 kB)

Bild 2. Syrehalten på djupt vatten under försommaren 2014. I de röda områdena är det bottennära vattnet syrefritt och innehåller svavelväte. (jpg, 170 kB)

Bild 3. Syreprofil från Gotlandsdjupet till östra Finska viken under försommaren 2013. I de roda områdena är det bottennära vattnet syrefritt och innehåller svavelväte. (jpg, 198 kB)

Bild 4. Syreprofil från Gotlandsdjupet till östra Finska viken under försommaren 2014. U de röda områdena är det bottennära vattnet syrefritt och innehåller svavelväte. (jpg, 195 kB)

Bild 5. Salthaltprofil från Östersjöns huvudbassäng till östra Finska viken under försommaren 2013. (jpg, 173 kB)

Bild 6. Salthaltprofil från Östersjöns huvudbassäng till östra Finska viken under försommaren 2014. (jpg, 176 kB)


Målgrupp: