Vatten - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Sammanfattning av den riksomfattande blågrönalgöversikten juni–augusti 2022: Till havs observerades rikliga algmängder i somras, blågrönalgsläget i sjöarna låg kvar på samma nivå som under de senaste åren

Sommarens blågrönalgsläge har varierat beroende på väderförhållandena. Algmängderna i havsområden och sjöar nådde sin kulmen under sommarens varmaste perioder i mitten av juli och augusti. Det svalare...

25-08-2022
Fortfarande mer blågröna alger än vanligt, det varma och lugna vädret kan ytterligare öka antalet blågrönalgblomningar under sensommaren

Antalet blågrönalgobservationer har hållit sig stabilt i hela landet. Till följd av det varma vädret är vattnet i sjöar något varmare än genomsnittet, vilket håller i gång tillväxten av blågröna alger...

18-08-2022
Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna ...

11-08-2022
Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren

Blågrönalgsläget i sjöar har försämrats ställvis sedan förra veckan, även om den nationella situationen i insjöar är lugn. I havsområden har antalet ytblomningar minskat, och på många ställen har blåg...

04-08-2022
Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna

​​​​​​​Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Blågrönalgobservationerna i sjöar har minskat till följd av det blåsiga och regniga vädret, och det dåliga blågrönalgsl...

28-07-2022
Algmängderna fortfarande rikliga till havs, situationen i sjöar bättre än normalt

Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena fortsätter. Blågrönalgförekomster finns nu i alla havsområden. Rikliga algmängder har observerats särskilt i Skärgårdshavets och Finska vikens kustområden. S...

21-07-2022
Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn

Observationerna av blågröna alger har ökat avsevärt både vid kusten och på öppna havet. Observationerna har ökat både i Finska viken och i Bottenviken. Situationen av blågröna alger i inlandsvattnen h...

14-07-2022
Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden

Antalet blågrönalgobservationer i sjöar har förblivit stabil eller till och med minskat till följd av det svalare vädret, och situationen i insjöar är nu något bättre än i genomsnitt. I havsområden ha...

07-07-2022
Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil

Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och norr om ...

30-06-2022
Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret kommer san...

23-06-2022
Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs

Enstaka blågrönalgobservationer har gjorts i insjöar och havsområden, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren. Till havs har blågrönalger observerats i vattenlager under ytan, men ytbl...

16-06-2022
Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden

Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för utvecklingen av blågrönalgblomningar. ...

09-06-2022
Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen

Uppgifterna om miljö- och hälsoeffekterna från plast är fortfarande bristfälliga, säger en ny undersökning av Finlands miljöcentral SYKE och Institutet för hälsa och välfärd THL. Hittills har miljöfo...

09-06-2022
Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden

Finlands miljöcentral SYKE har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgsläget för sommaren 2022. Blågröna alger har ännu inte observerats i Finlands havsområden eller insjöar. Gulaktigt pollen s...

02-06-2022
Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner

Gummikross som sprids från konstgräsplaner till naturen är en källa till mikroplast. Utsläppen av gummikross kan minskas, till exempel genom att förhindra krosset från att sköljas ner i planens dagvat...

25-05-2022
Arandas övervakningsresa: Östersjöns syrehalter på vanlig nivå, men näringsförhållandena har försämrats

Havsforskningsfartyget Aranda har återvänt från sin årliga vinterövervakningsresa. Under resan undersöktes Finlands havsområdens fysikaliska och kemiska tillstånd samt halter av skadliga ämnen. Under ...

18-02-2022
Insamling av åkerskiftespecifika näringsuppgifter i det digitala datasystemet skulle avsevärt effektivisera vattenskyddet inom jordbruket

Miljöregleringen inom jordbruket förnyas som bäst. Man håller på att föreskriva maximala nivåer för fosforgödsling som gäller alla gårdar. Efterlevnaden av gränserna borde kunna övervakas bättre än fö...

16-02-2022
Jordförbättring ger snabb minskning av vattenpåverkan från jordbruket – ny guide för jordbrukare har publicerats

Jordförbättringsmedel är ett effektivt och snabbt sätt att minska vattenpåverkan från åkrarna. Resultaten av omfattande forskning kring gips, fiber och strukturkalk har sammanställts i en praktisk gui...

08-12-2021
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2021: Hettan bidrog till tillväxten av blågrönalger på försommaren – från och med mitten av juli var mängden ytblomningar dock mindre än vanligt

Blågrönalgsituationen har varierat under sommaren både i insjöar och havsområden. Undantagsvis var mängden blågrönalger i havsområdena som högst redan i mitten av juli. Även i insjöarna påskyndade det...

30-08-2021
Algsituationen lugn i insjöar och havsområden

I insjöar och kustområden är blågrönalgmängderna fortfarande mindre än vanligt. Vid kusterna är det endast i vissa områden i Skärgårdshavet där rikliga algmängder har observerats. Typiskt för sensomma...

19-08-2021

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar