Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vatten - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet

Vattnet i Östersjön har blivit varmare och djupvattentemperaturerna är ställvis rekordhöga. Fosforhalterna i den centrala delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet ökar. Övervakningsresultaten framkom u...

4.3.2021
I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta

Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödes...

20.11.2020
En ny undersökning inom programmet för effektiverat vattenskydd utreder om belastningen från jord- och skogsbruket kan minskas med hjälp av fåror i två nivåer

I det nya projektet Valumavesi inom programmet för effektiverat vattenskydd söker man metoder för att minska den belastning som urlakas till vattendragen från åkrar och ekonomiskogar.

9.11.2020
Nederbörden och flödena i början av veckan mindre än väntat i Österbotten och Södra Österbotten

Nederbörden under måndagen och tisdagsnatten blev delvis mindre än beräknat. I Österbotten och Södra Österbotten regnade det i genomsnitt 15–25 mm och den största nederbörden, kring 30 mm, föll i Vasa...

3.11.2020
Vattendragens kemiska status är fortfarande dålig

Den kemiska statusen i Finlands sjöar, åar och kustvatten har inte förbättrats, även om koncentrationen av de flesta ämnen underskrider fastställda gränsvärden, dvs. kvalitetsnormer. Kvalitetsnormerna...

28.8.2020
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2020: Varierande algläge i sjöarna, på havet förekom blågrönalger ovanligt nog också i norra Bottenhavet och Kvarken

Blågrönalgsituationen under den gångna sommaren var varierande både i insjöar och i havsområden. Mängden blågrönalgobservationer i juni–augusti följde väderleksförhållandena rätt så bra. I insjöar, vi...

27.8.2020
Mikroplaster hittas överallt i vattendragen, mängderna i vattenorganismer och i fiskar varierar

Mikroplaster förekommer överallt i vattendrag samt i fiskar, musslor och bottendjur. Mikroplasterna stressar vattenorganismerna och kan exponera dem för skadliga ämnen. Resultaten framkom i det nylige...

24.8.2020
Riksomfattande algöversikt 20.8.2020: Stora blågrönalgförekomsterna i öppna havet har avtagit, i insjöar och på kusten har blågrönalgförekomsterna ställvis ökat

I Finska vikens och Bottenhavets öppna havsområden kan blågrönalgförekomster fortfarande observeras, men de syns inte lika tydligt som tidigare. I skärgårds- och kustområden har blågrönalgobservatione...

20.8.2020
Riksomfattande algöversikt 13.8.2020: Blågrönalger kan observeras i varierande mängder både i havsområden och i insjöar

Blågrönalger kan observeras i varierande mängder både i havsområden och i insjöar. Det varma och lugna vädret som rådde förra veckan har fått blågrönalgblomningar att stiga till ytan. I öppna havsområ...

13.8.2020
Riksomfattande algöversikt 6.8.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt

Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har observationer gjorts i synnerhet i sydvästra skär...

6.8.2020
Riksomfattande algöversikt 30.7.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för tidpunkten, mindre blågrönalger än vanligt i insjöar

I havsområden har mängden blågrönalger vanligtvis vuxit i juli-augustiskiftet, men det blåsiga vädret har i stil med förra veckan gjort att blågrönalgerna har för det mesta hållits blandade med vattne...

30.7.2020
Utredningen av statens vattenhushållningsprojekt: största behovet av utveckling gäller underhållet av regleringsdammar och förbättrandet av fiskens vandringsmöjligheter

En omfattande bedömning av statens vattenhushållningsprojekt har gjorts för första gången. Enligt utredningen är två tredjedelar av alla regleringsprojekt i sjöar och älvar, byggandet av fiskvägar, ko...

28.7.2020
Algflottor, vattnets temperatur, isläget – Finlands miljöcentral är en föregångare i Europa vad gäller användningen av satelliter

Finlands miljöcentral SYKE övervakar miljöns tillstånd med hjälp av satellitteknologi och är en föregångare i Europa vad gäller effektiv användning av satelliter. Var och en kan själv titta på olika n...

24.7.2020
Riksomfattande algöversikt 23.7.2020: Mer blågrönalger i insjöarna än föregående vecka, i havsområdet är algerna utblandade i vatten

Blågrönalgerna kan observeras både i havsområden och i insjöar. För närvarande förekommer blågrönalgerna i Finlands närliggande havsområden utblandade i vatten. Största delen av observationerna av blå...

23.7.2020
Riksomfattande algöversikt 16.7.2020: Mängden blågrönalger har ökat både i havsområden och i insjöar

Blågrönalger har observerats i större mängder än förra veckan både i havsområden och i insjöar, men jämfört med tidigare år är mängden observationer fortfarande mindre än i genomsnitt. Mängden blågrön...

16.7.2020
Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden

Blågrönalgsituationen har fortfarande varit lugn både i insjöar och i havsområden. Det blåsiga och molniga vädret har under den gångna veckan fortsatt att behärska algförekomsterna, och så länge som d...

9.7.2020
Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet

Den läkemedelsbelastning som hamnar i miljön kan minskas genom rengöring av avloppsvattnet vid de ursprungliga utsläppskällorna på sjukhus, vårdinrättningar, i hushåll och läkemedelsindustrin samt gen...

6.7.2020
Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar

På den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser har man observerat mindre mängder blågrönalger än förra veckan. Det blåsiga och molniga vädret har behärskat förekomsten av ytblomningar av ...

2.7.2020
Riksomfattande algöversikt 25.6.2020: Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena och insjöarna

Blågröna alger har observerats i större mängder än förra veckan både i havsområden och i insjöar. Den varma perioden i början av juni har främjat ökningen av blågröna alger, vilket är typiskt för en v...

25.6.2020
Riksomfattande algöversikt 18.6.2020: Förekomsten av blågrönalger har ökat under midsommarveckan

Under midsommarveckan har blågrönalger börjat förekomma i allt större mängder både i sjöar och i Södra och Sydvästra Finlands havsområden. Det ovanligt varma vädret i juni har tidigarelagt den lokala ...

18.6.2020

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar