Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vatten - nyheter


Publicerad
Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande eff...

4.12.2019
Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.

31.7.2018
Östersjöns ekosystemhjul redogör för olika faktorer som bildar ett friskt havsekosystem

Finlands miljöcentral (SYKE) har publicerat uppdaterad information om tillståndet i finska Östersjöns ekosystem. Denna finskspråkiga publikation, Meren Pärskäys 2015 (Havets stänk 2015), bjuder på vet...

4.9.2015