Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Bra behandling av avloppsvatten -brochyr

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf. (VSYL)

Helsingfors 2015

Bra_esite_kork130px.jpgLagstiftningen ändrades 2011 och 2015. Nu är det dags att sköta om behandlingen av avloppsvatten i glesbygderna. Bra rening förbättrar närmiljöns tillstånd och ger bättre möjligheter att utnyttja vattendragen för rekreation samt bromsar upp sjöarnas eutrofiering, dvs. övergödning.

Publicerad 9.4.2013 kl. 13.12, uppdaterad 5.5.2015 kl. 14.58

Målgrupp: