En bra brunn -broschyr

Finlands miljöcentral, Jord- och skogbruksministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Geologiska forskningscentralen, Folkhälsoinstitutet, Finlands Brunnborrningsentreprenörer rf, Finlands Kommunförbund, Strålsäkerhetscentralen, Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland, Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf, Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Helsingfors 2007

Brunn_esite_kork130px.jpDet naturliga grundvatten som fås ur brunnar är vanligen hälsosamt och smakar friskt. Det lönar sig ändå att regelbundet låta undersöka vattnets kvalité, eftersom alla skadliga ämnen och mikrober inte syns eller ger smak.

Publicerad 09-04-2013 kl. 13.05, uppdaterad 25-04-2013 kl. 12.14

Målgrupp: