Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Miljöordboken Endic2004

Miljöord på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, litauiska, lettiska och ryska.

Ordboken innehåller ca 90 000 sökord på olika språk och 2000 termförklaringar på engelska, estniska och finska. EnDic2004 innehåller termer från olika delområden av miljö- och naturvården. I boken finns termer bl.a. från sådana delområden som meteorologi, hydrologi, miljöteknik, vattenförsörjnings- och avloppsteknik, avfallshantering och EU:s miljöpolitik. Boken är ett gott verktyg för t.ex. forskare, studerande, översättare och alla som arbetar med internationella uppdrag.

Förläggare: Finlands miljöcentral (SYKE) och miljöministeriet
Utgivare: SYKE

 

 

Publicerad 4.9.2015 kl. 11.02, uppdaterad 4.9.2015 kl. 11.04

Ämne:
Målgrupp: