Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

E-Fakturor

SYKE behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som nätfakturor. Vi ber att inköpsfakturor till SYKE skickas som nätfakturor via OpusCapita Solutions Oy, som är statsförvaltningens nätfakturaoperatör. Vi tar även emot elektroniska bilagor som har bifogats till nätfakturorna och som anknyter till fakturorna. Vi rekommenderar att bilagorna skicks in i PDF-format. Observera att fakturor som skickas in som bilagor i e-postmeddelanden inte är nätfakturor.

SYKE:s nätfaktureringsadress för inköpsfakturor:

  • Nätfakturaadress (EDI-kod): 003709961895
  • Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
  • SYKE:s FO-nummer: 0996189-5
  • SYKE:s momsnummer (VAT-number): FI09961895

Från och med 1.4.2021 tar vi endast emot fakturor som följer Europanormen. Om ni av motiverade orsaker inte kan skicka en faktura enligt Europanormen inom den krävda tidtabellen ska ni separat komma överens om övergångsperioden med SYKE redan i samband med att ni gör beställningen eller ingår avtalet. Alla fakturor ska dock alltid uppfylla de obligatoriska krav om uppgifter som ska finnas i fakturor som fastställs i mervärdesskattelagen.

Mer information om kraven på fakturor och om nätfakturering finns på Statskontorets webbplats.

Publicerad 05-12-2019 kl. 21.00, uppdaterad 29-03-2021 kl. 14.18
Ämne:
Målgrupp: