Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (SYKE) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2019 var SYKE:s verksamhetsfinansiering cirka 56 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 20,2 miljoner euro (36%)
  • extern finansiering 35,8 miljoner euro (64 %)

 

SYKE 2019 finansiering
© SYKE.

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering

 

Mera information

  • Tuula Pietilä, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@ymparisto.fi [tuula.pietila]
Publicerad 8.3.2019 kl. 14.47, uppdaterad 22.6.2020 kl. 13.56
Ämne: