Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (SYKE) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2021 var SYKE:s verksamhetsfinansiering cirka 63,8 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 27,5 miljoner euro (43 %)
  • extern finansiering 36,3 miljoner euro (57 %)

Verksamhetsfinansiering 

Verksamhetsfinansiering av SYKE 1996–2021. © SYKE

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering

Konkurrensutsatt forskningsfinansiering av SYKE 2015–2021. © SYKE

Mera information

  • Tuula Pietilä, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@syke.fi [tuula.pietila]
Publicerad 29-03-2021 kl. 11.49, uppdaterad 06-04-2022 kl. 13.41
Ämne: