Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (SYKE) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2018 var SYKE:s verksamhetsfinansiering cirka 56,5 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 24,4 miljoner euro (43%)
  • extern finansiering 32,1 miljoner euro (57 %)

Under 2018 användes 5,5 miljoner euro för avvärjning av miljöskador.

 

Finansiering 2018
© SYKE

 

 

 

 

 
 

 

 
Finansiering 2 2018
2018: Finlands Akademi: 2 M€, EU: 6,5 M€, Business Finland: 0,1 M€. © SYKE

 

Mera information

Tuula Pietilä, Finlands miljöcentral, förnamn.efternamn@ymparisto.fi [tuula.pietila]

Publicerad 8.3.2019 kl. 14.47, uppdaterad 8.3.2019 kl. 14.59
Ämne: