Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meddelande om datasäkerhet

Finlands miljöcentral SYKE hanterar personuppgifter bland annat vid undersökningar, framtagandet av tjänster och vid genomförandet av lagstadgade uppgifter. SYKE efterföljer EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen samt eventuell särskild lagstiftning vid hanteringen av personuppgifter. I meddelandena om dataskydd nedan finns mer detaljerade beskrivningar om hanteringen av personuppgifter för varje register.

Publicerad 31.5.2019 kl. 12.05, uppdaterad 31.5.2019 kl. 16.08
Målgrupp: