Organisationen

Verksamheten i SYKE sker inom sju centraler: Vattencentret, Havscentret, Biodiversitetcentret, Konsumtion- och Produktioncentret, Miljöpolitikcentret, Data- och informationscentret och Laboratoriecentret. De huvudsakliga uppgifterna för dessa centraler är forskning, utvecklingsarbete samt produktion av olika slags tjänster. Administrativa tjänster, ledningens stödgrupp och kommunikationen stöder de olika centrens och ledningens arbete. Internationella experttjänster kanaliserar SYKEs kunnande till utlandet.

Strategiska programs

Centraler av SYKE

Supporttjänster

Publicerad 03-01-2018 kl. 15.30, uppdaterad 09-02-2022 kl. 14.53

Ämne:
Målgrupp: