Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Centret för miljöpolitik

Helsinginkatu
© Maija Faehnle

Finlands miljöcentral (SYKE) bedömer hur miljöpolitiken fungerar och stöder utvecklingen och verkställandet av den. SYKE identifierar nya problem, som kräver samhällelig styrning, och jämför alternativa lösningar till problemen. Forskningen vid SYKE betjänar beslutsfattare på olika nivåer, från den lokala nivån till den globala.

Valet mellan olika alternativ stöds av olika slags informationssystem och indikatorer som beskriver förändringar orsakade av olika samhälleliga faktorer.

Mera information

Publicerad 29.4.2013 kl. 15.18, uppdaterad 1.6.2017 kl. 13.06