Program om hållbar cirkulär ekonomi

© Wilma Hurskainen

Programmet om hållbar cirkulär ekonomi utvärderar och främjar den cirkulära ekonomins hållbarhet, studerar utmaningar i anslutning till övergången till cirkulär ekonomi samt sprider god praxis.  I programmet identifieras behov av forskning och lösningar för kommande samhälleliga utmaningar för den cirkulära ekonomin. 

Programmet samlar och främjar Finlands miljöcentrals kompetens inom cirkulär ekonomi.  Dessutom samordnar programmet expertarbete inom Finlands miljöcentral i anslutning till viktiga reformprojekt inom reglering.

Mer information

  • Mot en cirkulär ekonomi
  • Direktör, Petrus Kautto, politik inom cirkulär ekonomi, forskning inom reglering och styrmedel
  • Specialforskare Annukka Berg, försök och politik inom cirkulär ekonomi
  • Specialforskare Sari Kauppi, skadliga ämnen och plast i cirkulär ekonomi
  • Forskare Enni Ruokamo, effekter av circulär ekonomi, styrmedel, konsumenter i en cirkulär ekonomi
  • Forskare Milja Räisänen, plast i cirkulär ekonomi
  • Forskare Hanna Salo, produktpolitik och styrning mot cirkulär ekonomi
  • Kontaktinformation

 

Publicerad 02-01-2018 kl. 8.16, uppdaterad 14-12-2021 kl. 13.51