Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rådgivande delegation

Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 12 november 2018–11 november 2022. Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom miljöområdet, stödja den strategiska planeringen samt främja samarbetet mellan Finlands miljöcentral och dess intressentgrupper.

Ordförande

Professor vid Helsingfors universitet Markku Ollikainen

Medlemmar

 •     Professor Olli Varis (Aalto-universitetet
 •     Prorektor ansvarig för forskning Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet)
 •     Direktör Mari Pantsar (Sitra)
 •     Forskningsdirektör Tiina Nakari-Setälä (VTT Ab)
 •     Forskningsdirektör Mikko Peltonen (jord- och skogsbruksministeriet)
 •     Trafikråd Saara Jääskeläinen (kommunikationsministeriet)
 •     Miljöchef Miira Riipinen (Kommunförbundet)
 •     Ververkställande direktör Jukka Kajan (Joukon Voima)
 •     Generaldirektör Lea Kauppi (Finlands miljöcentral)
 •     Expert Johanna Mikkola-Pusa (Finlands miljöcentral)
 •     Forskningsdirektör Tanja Suni (miljöministeriet) 12.11.2018-30.9.2020
 •     Direktör Kari Pehkonen (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kainuu) 12.11.2018-31.12.2020
Publicerad 15.4.2013 kl. 15.12, uppdaterad 14.11.2018 kl. 13.09