Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rådgivande delegation

Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 12 november 2018–11 november 2022. Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom miljöområdet, stödja den strategiska planeringen samt främja samarbetet mellan Finlands miljöcentral och dess intressentgrupper.

Ordförande

Professor vid Helsingfors universitet Markku Ollikainen

Medlemmar

 • Professor Olli Varis (Aalto-universitetet)
 • Prorektor ansvarig för forskning Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet)
 • Direktör Mari Pantsar (Sitra)
 • Forskningsdirektör Tiina Nakari-Setälä (VTT Ab)
 • Forskningsdirektör Johanna Särkijärvi (kommunikationsministeriet)
 • Miljöchef Miira Riipinen (Kommunförbundet)
 • Ververkställande direktör Jukka Kajan (Verso Food)
 • Direktör Mari Rajala (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Pirkanmaa)
 • Forskningsdirektör Tanja Suni (miljöministeriet)
 • Forskningsdirektör Mikko Peltonen (jord- och skogsbruksministeriet)
 • Ansvarig generaldirektör Eeva Primmer (Finlands miljöcentral)
 • Expert Johanna Mikkola-Pusa (Finlands miljöcentral)
 • Generaldirektör Leif Schulman(Finlands miljöcentral)
Publicerad 09-11-2020 kl. 10.16, uppdaterad 13-09-2021 kl. 13.43