Vattencentret

Vesikeskus - kuvituskuva
© Foto: Erika Várkonyi

Finlands miljöcentral SYKE stöder vattenvården och hantering av vattenresurserna, förutom genom flervetenskaplig forskning också genom uppsamlande av information och genom att utveckla bedömningsverktyg och hållbara lösningar för frågor kring vattenförsörjning, avloppshantering i tätorter och i glesbygden, vattenbyggnad och hantering av vattenresurser. SYKE uppföljer och bedömer variationerna av vattenresurser, tillståndet för yt- och grundvattenförekomster samt biologiska variabler.

I forskningen kring vattenförekomsternas tillstånd och förändringar betonas helhetsperspektivet. Forskningsrönen stöder för sin del de socioekonomiska bedömningarna av vattenrelaterade frågor samt det därtill hörande beslutsfattandet.

En av SYKEs mest anlitade informationstjänsterna har varit de riksomfattande hydrologiska översikterna och prognoserna som utgår ifrån ett omfattande datamaterial och hydrologiska modeller.

Mer information

Publicerad 02-01-2017 kl. 13.49, uppdaterad 14-12-2021 kl. 13.23