Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lediga arbetsplatser

Annonserna om lediga arbetsplatser listas automatiskt. Om listan är tom, finns det för tillfället inga lediga arbetsplatser.

Du kan skicka in en öppen praktikansökan genom att fylla i formuläret "Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE".

 

 • Assistentti
  Haemme SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen assistenttia määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ajalle 30.8.2021 - 2.9.2022. Assistenttina huolehdit keskuksen sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta, uuden henkilöstön yleisperehdytyksestä, työvälineistä ja käyttöoikeuksista sekä henkilöstön työaikojen tuntikirjausten tarkastamisesta. Osallistut monipuolisten hallinnollisten prosessien hoitamiseen ja varmistat niiden sujuvuuden. Neuvot ja avustat keskuksen johtoa ja henkilöstöä menettelytavoissa sekä järjestelmien (mm. valtion talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Kieku ja matkanhallintajärjestelmä M2) käytössä suomeksi ja englanniksi. Tarvittaessa avustat keskuksen johtoa ja henkilöstöä matkustamiseen liittyvissä asioissa, järjestät erilaisia tilaisuuksia ja osallistut tutkimus- ja kehitysprojektien hallinnointiin. Toimit keskuksen johdon sihteerinä, Kieku-lähitukihenkilönä ja sijaistat tarvittaessa SYKEn muita assistentteja. Tehtävä on sijoitettu SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, joka sijaitsee Viikin kampuksella. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Tutkija - elinkaariarviointi
  Haemme elinkaariarvioinnin tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2021 - 30.9.2023. Tutkijana tehtäväsi on tuotteiden ja palvelujen elinkaaristen päästö-, jäte- ja luonnonvaratietojen keruu, käsittely ja niiden pohjalta tehtävien ympäristövaikutuksien arviointi sekä tulosten raportointi ja esittely. Tehtävääsi kuuluu tietojen soveltamista yhdessä tiedon käyttäjien kanssa. Tulet työskentelemään asiantuntevassa työyhteisössä mielenkiintoisten, kestävyysarviointeihin liittyvien tehtävien parissa. Tehtävät voivat liittyä erityyppisiin tuotteisiin, palveluihin tai materiaaleihin. Työsi tuottaa tärkeää tietoa eri sidosryhmien käyttöön niin SYKEn sisällä kuin ulkopuolellakin. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Kemisti
  Haemme kemistiä vakituiseen työsopimussuhteeseen. Kemistinä tehtäväsi on - kehittää otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (ODS/F-kaasut) kaasukromatografia-analytiikkaa ja vastata analytiikan toteutuksesta - vastata muista sovituista orgaanisen kemian analyysimenetelmistä ml. niiden ylläpito ja kehitys - ohjata teknisen henkilöstön analysointityötä sovittujen menetelmävastuiden puitteissa - raportoida tuloksia ja neuvoa asiakkaita - osallistua kemian asiantuntijana tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin Tehtävä on sijoitettu SYKEn laboratoriokeskuksen ympäristökemian tutkimus -ryhmään Helsingin toimipaikkaan Viikissä.
 • Tutkija – ympäristötilastoaineistot
  Haemme tutkijaa monipuolisiin kestävän kulutuksen ja tuotannon tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2021 - 31.8.2024. Olemme vahvistamassa kokonaiskestävyyden kvantitatiivisen arvioinnin osaamistamme. Tutkijana tehtävänäsi on koostaa ja analysoida erilaisia ympäristötilinpitoaineistoja (esim. ilmapäästöt, luonnonvarat, vesi, ravinteet) ja kehittää menetelmiä tietojen keruun ja käsittelyn helpottamiseksi. Lisäksi laajennat aineistopohjaa (uusiomateriaalit, jätteet, muovit, haitalliset aineet/kemikaalit), jotta uusia kokonaisuuksia voidaan kytkeä osaksi systeemisiä kestävyystarkasteluita. Tuotat tietoa mm. ympäristölaajennetun talousmallinnuksen, erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käyttöön sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tehtävässäsi analysoit ja raportoit tietoa sekä osallistut raporttien ja artikkelien kirjoittamiseen. Työsi, jota teet yhteistyökumppaniemme kanssa, tuottaa tärkeää tietoa kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin, Oulun, Jyväskylän tai Joensuun toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Tutkija/erikoistutkija – ympäristölaajennettu panos-tuotosmallinnus
  Haemme tutkijaa/erikoistutkijaa monipuolisiin kestävän kulutuksen ja tuotannon tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2021 - 31.8.2024. Olemme vahvistamassa kokonaiskestävyyden kvantitatiivisen arvioinnin osaamistamme. Tutkijana tehtävänäsi on kehittää ympäristölaajennettuja panos-tuotosmalleja ja analysoida niiden avulla tuotannon ja kulutuksen ympäristö- ja talousvaikutuksia. Lisäksi osallistut skenaarioanalyysien suunnitteluun ja lähtötietojen koostamiseen. Tuotat tietoa päätöksenteon tueksi sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden käyttöön. Tehtävässäsi laadit raportteja ja laskentamalleja, analysoit tietoa ja raportoit työsi tuloksista. Työssäsi pääset tekemään yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Työsi tuottaa tärkeää tietoa kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin, Oulun, Jyväskylän tai Joensuun toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Tutkija – meriympäristön mikromuovit
  SYKEn merikeskuksen merenhoidon suunnittelu -ryhmä koordinoi Suomen kansalliseen merenhoitoon liittyvän tiedon tuottamista, kokoamista ja raportointia sekä tekee tiivistä yhteistyötä vesienhoidon suunnittelun asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä osallistuu Euroopan komission asiantuntijatyöryhmien, Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) sekä Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) työhön. Ryhmä kehittää päätöksentekoa tukevia työkaluja, joita ovat esimerkiksi ympäristön tilaa ja ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta mittaavat indikaattorit sekä meren kokonaistilaa arvioivat työkalut. Ryhmä tutkii muun muassa meren roskaantumista, pohjaeläimiä, makroleviä ja planktonia sekä suunnittelee ja toteuttaa niihin liittyvää seurantaa. Mikromuoveihin liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on kasvattaa tietopohjaa, lisätä ymmärrystä ja tuottaa ratkaisuja etenkin meren ja vesistöjen hyvinvoinnin ja kestävän käytön kannalta sekä kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi. Haemme tutkijaa vakituiseen työsopimussuhteeseen 15.9.2021 alkaen. Tehtävässä kehität ja kokoat yhteen SYKEn mikromuoviosaamista ja mahdollistat SYKEn toimimisen kansallisissa ja kansainvälisissä mikromuoveihin liittyvissä hankkeissa osallistumalla rahoitushakuihin, tukemalla hankkeiden koordinointia ja osallistumalla hanketöihin. Tehtäviisi kuuluu myös laajentaa SYKEn mikromuoveihin liittyvää osaamista yhteiskunnallisen vaikuttamisen suuntaan, tuottaen samalla luotettavaa mikromuoveihin liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Tutkijan tehtävässä yhdistyy tietoa mikromuovien tuotannosta, kulkeutumisreiteistä, vähentämiskeinoista sekä niiden eliöstövaikutuksista meressä ja vesistöissä, samoin kuin mikromuovien yhteiskunnalle koituvista riskeistä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn merikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme nykyaikaisessa monitilaympäristössä.
 • Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE
  Suomen ympäristökeskus ottaa vuosittain yliopistoharjoittelijoita, hakemukset www.aarresaari.net -sivuston kautta. Avoimen harjoittelijapaikkahakemuksen voit jättää täällä. Täytä kaikki pyydetyt kohdat, jotta harjoittelupaikkahakemuksesi osataan kohdentaa oikeaan paikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Publicerad 05-07-2013 kl. 13.37, uppdaterad 18-11-2020 kl. 12.46
Ämne: