EkoSYKE - SYKEs miljöledningssystem

Finlands miljöcentral SYKE:s verksamhetssystem består av regler som styr SYKE:s verksamhet, SYKE:s egna riktlinjer samt verksamhetspraxis med tillhörande instruktioner. Verksamhetssystemet ska stödja det dagliga arbetet samt fungera som ett verktyg för ständig och systematisk utveckling av SYKE:s verksamhet. SYKE:s verksamhetssystem dokumenteras i verksamhetshandboken och i de instruktioner som är tillgängliga i SYKE:s intranät.

SYKE:s verksamhet har certifierats i enlighet med ISO 9001:2015- och ISO 14 000:2015-standarderna. Verksamhetssystemet omfattar SYKE:s forsknings-, expert- och miljötjänster, myndighetsuppgifter, laboratorieverksamhet, utbildningsverksamhet, kommunikation och publikationsverksamhet samt interna tjänster. Verksamhetssystemet används på alla SYKE:s verksamhetsställen.

Mer information

Kvalitetschef Eeva Hartikainen, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@syke.fi

 

 

Publicerad 15-04-2013 kl. 12.39, uppdaterad 23-02-2021 kl. 17.56