Miljöstyrningssystemets huvudmål, målsättningar och resultat

Huvudmål och målsättningar för SYKEs miljöprogram 2019-2021

Minskning av den skadliga miljöpåverkan som SYKE:s verksamhet ger upphov till

 • Vi minskar miljöeffekterna av resande / vi främjar kollektivtrafik
 • Vi minskar utsläppen från Aranda
 • Vi minskar utsläppen som beror på upphandling
 • Vi ger anvisningar för sopsortering
 • Vi minskar utsläppen från mötes-/matservering
 • Vi minskar tillsammans utsläppen från campuset i Vik

Miljöfrågornas synlighet i SYKE:s egen verksamhet

 • Vi minskar mängden blandavfall
 • Vi ökar de SYKE-anställdas miljömedvetenhet
 • Vi kompenserar miljöeffekter och ökar SYKE:s handavtryck

Vi ökar effekten hos den miljökunskap som SYKE producerar

 • Vi ökar effekten hos den miljökunskap som SYKE producerar

Vi främjar hållbarheten i SYKE:s verksamhet

 • Miljöprogrammet utvidgas i enlighet med målen för hållbar utveckling

Miljöprogrammets uppföljningsinformation

Publicerad 23-02-2021 kl. 18.09, uppdaterad 23-02-2021 kl. 18.14