Vatten- och havslösningar

Vatten- och havslösningar enhet består av följande grupper:

Enhetens utvecklingschefer

Mer information

Anna-Stiina Heiskanen
enhetsdirektör

 
Publicerad 02-01-2023 kl. 8.02, uppdaterad 16-10-2023 kl. 14.10

Målgrupp: