Jyväskyläkontoret

© Kristian Meissner

Finlands miljöcentrals kontor i Jyväskylä grundades 2007. Vår nuvarande personal tillhör olika enheter. Vi har ett nära samarbete med olika branscher inom Syke och även med många institutioner vid Jyväskylä universitet och utländska universitet. Forskningen vid Jyväskylä-kontoret fokuserar på kopplingarna mellan kemiska, fysiska och ekologiska processer i vattenmiljöer och på cirkulär ekonomi.

Vårt arbete omfattar utveckling av övervakning av vattenkvalitet, biologisk övervakning och modellering samt bedömer ackumulering och kretslopp av skadliga ämnen och näringsämnen i akvatiska miljöer, effekter av mänsklig markanvändning, frågor om cirkulär ekonomi och restaurering. Dessutom utvecklar vi nya modellerings- och mätapplikationer.

Kontaktuppgifter

Kontoret finns i Ylistönmäki, på Jyväskylä universitets campus.

  • Besöks- och postadress: Finlands miljöcentral (Syke), Jyväskyläkontoret, Survontie 9A, 40500 Jyväskylä
  • Tel. 0295 251 000

Mer information

Publicerad 11-04-2013 kl. 10.06, uppdaterad 04-04-2023 kl. 9.52