Vänskapsparkens forskningscentral

© Pirjo Appelgren

Vänskapens park inrättades i Kuhmo- och Suomussalmi-området 1990 för att främja miljöforskningssamarbetet mellan Finland och Sovjetunionen, skydda naturen i Kajanaland och bedriva miljöforskning – i synnerhet naturvårdsforskning och uppföljning av ekosystemen (lagen om Vänskapens Park 1990). För att tillgodose den lagstadgade forskningsverksamhetens behov inrättades samtidigt ett forskningscentrum i Kuhmo stad.

Vänskapsparkens forskningscentral är en del av Finlands miljöcentral (Syke) sedan den 1 januari 2010.

Forskningscentralens verksamhet inleddes 1993. Inledningsvis ägnades verksamheten till stor del åt inventering och kartläggning. Senare har de centrala forskningsämnena varit mångfalden i skogar och myrar, hotade arter samt markanvändningens och klimatförändringens inverkan på mångfalden.

På forskningscentret arbetar fyra ordinarie anställda och därtill några visstidsanställda.

Vänskapsparkens forskningscentral bedriver omfattande samarbete med de finländska universitetens forskningsgrupper, Norra Karelens biosfärområde, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet och Geologiska forskningscentralen.

Verksamheten har bland annat resulterat i drygt tio doktorsavhandlingar, över 30 andra lärdomsprov och över tvåhundra publikationer, varav cirka 120 i vetenskapliga serier som granskas av experter. Därtill har man anordnat samarbetsseminarier och vetenskapliga symposier, producerat vetenskapliga raporter och samlingspublikationer samt faktaböcker, naturfilmer och miljöutbildningsmaterial om naturen i gränsområdet.

Kontaktuppgifter

  • Adress: Lentiirantie 342 B, 88900  Kuhmo
  • Tel.  0295 251 000
  • E-post: fornamn.efternamn@syke.fi

Mer information

  • specialforskare Gergely Várkonyi, fornamn.efternamn@syke.fi
  • biträdande forskare Pirjo Appelgren, fornamn.efternamn@syke.fi
Publicerad 02-03-2017 kl. 10.15, uppdaterad 24-05-2023 kl. 8.08

Ämne: