09.12.2019 - 16.12.2019 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Namn

SMHI 2019_12

Program

Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Ansvarig forskare

Örjan Bäck / Johan Kronsell

Ansvarig institut och kollaboration

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och SYKE

Expedetitionsplanen

 

Expeditionsrapporten

http://www.smhi.se/publikationer/2.887

Publicerad 01-01-2019 kl. 10.00, uppdaterad 09-01-2019 kl. 8.57

Målgrupp: