Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskningsfartyget Aranda styr genast ut på en forskningsresa

Pressmeddelande 07-09-2018 kl. 13.57
Aranda_merikokeet_Rauma_3
Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda styr nästa vecka ut på forskningsresa till Östersjön. © Aleksi Honkakari / Sideways Eight Finland

"Det är bra att Aranda nu får återgå till arbetet", säger Lea Kauppi, generaldirektör för Finlands miljöcentral, förnöjt. "Under den gångna sommaren har vi fått en beklaglig påminnelse om att det ännu finns mycket att förbättra i fråga om Östersjöns status. Arbetet som görs ombord på Aranda bidrar till att skapa en gedigen vetenskaplig grund för åtgärder som görs för havet, och fartyget hjälper till att rikta dem klokt."

"Moderniseringen säkerställer att Aranda förblir funktionsdugligt fram till 2030-talet och fartygets användningsmöjligheter i forskningsarbetet utvidgas. Tack vare reparationerna förbättras även fartygets säkerhet samtidigt som dess miljöpåverkan minskar", säger Kauppi.

Aranda dockades i juli 2017 inför renoverings- och ombyggnadsarbetet. Under moderniseringsarbetet förlängdes fartyget med en helt ny sektion i mitten medan aktern och akterdäcket byggdes om. Fartyget är nu drygt 7 meter längre än tidigare. Forsknings- och laboratorieverksamheten fick större ytor, och fartygets kraftöverföring moderniserades till att bli helt eldriven.

Fartyget kan nu drivas med biodiesel året om. Dessutom kan det i fortsättningen köra korta sträckor med enbart batterikraft, vilket betydligt minskar inte bara utsläppen utan även bullret som fartyget orsakar. Det här är en avsevärd förbättring med tanke på de havsorganismer som är föremål för forskningen, men det är också viktigt för själva forskningen i och med att det blir lättare att göra hydroakustiska undersökningar.

Att fartyget renoverats innebär bättre möjligheter till marin forskning i kalla områden.

"Det ombyggda skrovet och moderniseringen av kraftöverföringen förbättrar Arandas köregenskaper, energieffektivitet och drift i is. Fartyget kan nu ta sig bättre fram såväl genom Östersjöns isar som i polarområden", berättar Jukka Pajala (havscentret vid Finlands miljöcentral), som varit projektchef för renoveringsarbetet. Aranda är ett av få europeiska forskningsfartyg som tål arktiska förhållanden.

Forskningsuppdrag redan nästa vecka

Efter att ha överlämnats tar Aranda genast sikte på Helsingfors där hon snabbt utrustas för den första forskningsresan. Ursprungligen avsågs reparations- och ombyggnadsarbetet bli klart redan under våren, men det tog mera tid än väntat.

"Trycket på att kunna åka ut på forskningsuppdrag har redan hunnit bli stort, och därför är arbetsplanen lite längre än normalt. Vi ser fram emot den första resan som först riktas till Finska viken och därefter till Egentliga Östersjöns centralbassäng och havsområdena kring Finlands västkust", berättar Arandas utvecklingschef Juha Flinkman.

Ledande forskaren Maiju Lehtiniemi och äldre forskaren Pekka Kotilainen är reseledare för den första forskningsresan.

De undersökningar som görs på resan ingår i Östersjöns skyddskommission HELCOM:s övervakningsprogram under vilket man observerar havsvattnets egenskaper, näringsämnen, växt- och djurplankton, algtoxiner och mikroskopiskt skräp. Under resan utförs dessutom bland annat underhåll av vågbojar.

Efter miljöcentralens egen forskningsresa gör Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) undersökningar ombord på den ombyggda Aranda. Därefter ska Naturresursinstitutet göra sina ekolodsundersökningar och provtrålningar i Bottenhavet och Finska viken för att följa upp tillståndet av fiskbestånden.

TILL KÄNNEDOM FÖR REDAKTIONER:

Resultaten av den ombyggda Arandas första forskningsresa rapporteras vid en presskonferens. Då får medierna också själva bekanta sig med fartyget. Vi ger närmare information om tidpunkten för presskonferensen när den fastställts.

Mer information:

Generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 700, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Projektchef Jukka Pajala, havscentret vid Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 491, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Utvecklingschef Juha Flinkman, havscentret vid Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 115, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande forskare Maiju Lehtiniemi, havscentret vid Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 356, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Pekka Kotilainen, havscentret vid Finlands miljöcentral
tfn +358 295 251 317, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Stora bilder:
Aranda_merikokeet_Rauma_1_liite
© Panu Hänninen / SYKE


Aranda_merikokeet_Rauma_3_liite
© Aleksi Honkakari / Sideways Eight Finland

 


Målgrupp: