Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vem kan ansöka om certifiering?

Tallinna ranta 2

 

Förutsättningen för att en person skall beviljas kompetenscertifikat är att kraven på färdighet och kunskap uppfylls.

Kravet på färdighet uppfylls när personen har varit heltidsanställd i ett år eller i övrigt regelbundet skött miljöprovtagnings- eller miljömätnings- och observationsuppgifter i minst två års tid under de senaste fem åren. Detta ska intygas arbetsgivaren.

Kravet på kunskap uppfylls när personen som söker kompetenscertifikat har med godkänt betyg avlagt minst en av expertgruppens godkända kurs inom specialiseringsområdet.  Om sökanden vill säkerställa sin kompetens inom två eller flera specialiseringsområden, måste kurserna avläggas skilt för varje specialiseringsområde.

Våra utbildningsorganisationspartners ordnar vid behov tenttillfällen även på svenska. Svenskspråkiga kurser har inte tillsvidare ordnats. Vid behov kan motsvarade kurser t.ex. i Svergie accepteras.

Publicerad 20.11.2013 kl. 13.41, uppdaterad 15.3.2019 kl. 9.22
Målgrupp: