Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Aktuellt

Översvämningscentret erbjuder sina tjänster på vatten.fi-webtjänsten

I akuta översvämningssituationer ger Syke och Meteorologiska institutet information också på sina egna webbtjänster miljo.fi och Meteorologiska institutet.

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral (Syke) och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken. 

Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.

Jääpatotulva

Publicerad 18-03-2022 kl. 11.28, uppdaterad 20-01-2023 kl. 11.10
Målgrupp: