Nyheter

Nyheter

RSS
  • Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar 25-01-2022
    Datasystemet för den byggda miljön samlar information om byggande och planer relaterade till områdesanvändning i ett nationellt interoperabelt format. Syftet med det nya informationsystemet är att effektivisera utnyttjande av information och därigenom förbättra planeringen av en god livsmiljö ur såväl mänskligt som miljömässigt välbefinnandes perspektiv.
  • Ny handbok för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenser för naturen 17-12-2021
    Finlands miljöcentral och miljöministeriet har gett ut en handbok till stöd för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenserna för naturen. Målet med handboken är att främja insamling av naturinformation av hög kvalitet samt främja beaktandet av naturvärden och därigenom tryggandet av biologisk mångfald. Handboken Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle / Naturinventeringar och naturkonsekvensbedömning - en handbok.
Mera nyheter