Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs, situationen i sjöarna har hållits stabil

Vattendragen har blivit varmare till följd av hettan, vilket har lett till en ökning av blågrönalgobservationer i havsområden. Blågrönalgobservationerna har ökat särskilt i Skärgårdshavet och norr om ...

30-06-2022
Ett stort antal generaliseringar i miljöreklam vilseleder konsumenterna

Finlands miljöcentral SYKE undersökte miljömarknadsföring i Finland genom att analysera annonser i sociala medier och webbtidningar. Enligt studien rapporterade upp till hälften av annonserna endast m...

28-06-2022
Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat betydligt – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot

Finländarna är klart mer oroade över naturens tillstånd i globalt perspektiv än över tillståndet för Finlands natur. Barometern om finländarnas förhållande till naturen kartlägger finländarnas förhåll...

28-06-2022
Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret kommer san...

23-06-2022
Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs

Enstaka blågrönalgobservationer har gjorts i insjöar och havsområden, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren. Till havs har blågrönalger observerats i vattenlager under ytan, men ytbl...

16-06-2022
Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden

Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för utvecklingen av blågrönalgblomningar. ...

09-06-2022
Brist på information om plasters miljö- och hälsoeffekter – mer information behövs särskilt när det gäller effekter på hälsan och jordmånen

Uppgifterna om miljö- och hälsoeffekterna från plast är fortfarande bristfälliga, säger en ny undersökning av Finlands miljöcentral SYKE och Institutet för hälsa och välfärd THL. Hittills har miljöfo...

09-06-2022
Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden

Finlands miljöcentral SYKE har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgsläget för sommaren 2022. Blågröna alger har ännu inte observerats i Finlands havsområden eller insjöar. Gulaktigt pollen s...

02-06-2022
I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren

Risken för blågrönalgblomningar är betydande i Finska viken, Skärgårdshavet och de södra delarna av Bottenhavet. Denna sommar ligger risken kvar på samma nivå som tidigare.

02-06-2022
Expertgrupp: Näringsämnen i avloppsvattnet kan trygga matproduktionen under gödselkrisen

Självförsörjningen i fråga om näringsämnen och livsmedelssäkerheten går att förbättra genom att effektivisera återvinningen av näringsämnen. En grupp bestående av ledande experter inom jordbruk, matpr...

31-05-2022
Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner

Gummikross som sprids från konstgräsplaner till naturen är en källa till mikroplast. Utsläppen av gummikross kan minskas, till exempel genom att förhindra krosset från att sköljas ner i planens dagvat...

25-05-2022
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020

Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året.

05-05-2022
Klimatförändringen påverkar, men människans handlingar avgör Östersjöns öde

En omfattande översikt av klimatförändringens effekter på Östersjön har färdigställts. Enligt den kommer temperaturen, isförhållandena, syrehalten och hela ekosystemet i Östersjön att förändras i takt...

11-04-2022
Finlands bästa landskapsprojekt söks redan för åttonde gången

Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt inleds igen. I tävlingen söker Miljöministeriet och Finlands miljöcentral projekt där landskap har skötts, skyddats eller planerats på ett framgångsrikt sätt....

31-03-2022
Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner

Finlands miljöcentral SYKE har genomfört en utredning på uppdrag av miljöministeriet om hur man kan skapa en bestämmelse i klimatlagen som skulle tvinga kommunen, ensam eller tillsammans med andra kom...

23-02-2022
Arandas övervakningsresa: Östersjöns syrehalter på vanlig nivå, men näringsförhållandena har försämrats

Havsforskningsfartyget Aranda har återvänt från sin årliga vinterövervakningsresa. Under resan undersöktes Finlands havsområdens fysikaliska och kemiska tillstånd samt halter av skadliga ämnen. Under ...

18-02-2022
Insamling av åkerskiftespecifika näringsuppgifter i det digitala datasystemet skulle avsevärt effektivisera vattenskyddet inom jordbruket

Miljöregleringen inom jordbruket förnyas som bäst. Man håller på att föreskriva maximala nivåer för fosforgödsling som gäller alla gårdar. Efterlevnaden av gränserna borde kunna övervakas bättre än fö...

16-02-2022
Ny forskning kartlägger områden där havsvindkraft kan byggas utan större skador för den marina naturen

En ny studie har kartlagt områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft. I de bäst lämpade områdena är produktionen av vindkraft lönsam, medan nackdelarna för både människor och den marina naturen...

21-01-2022
Information om utsläpp och avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk har publicerats i en karttjänst

Information om de största utsläppskällorna avfallstransporter från Finlands industri och jordbruk finns nu på den offentliga utsläppsinformationstjänsten på adressen prtr.fi. Syftet med karttjänsten s...

15-12-2021
SYKE undersöker hur miljömarknadsföringen är i Finland

Under hösten 2021 har Finlands miljöcentral SYKE samlat in ett urval miljöpåståenden från reklam. Materialet samlades in från nätreklam med hjälp av tekniska verktyg. Dess andel i reklamen har ökat un...

08-12-2021

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar