Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenVerksamhetsställen
Innehållssidå | Publicerad: 5.11.2018

Huvudkontor : Campus Vik, Helsingfors Laboratoriet i Kungseken (Håkansåker), Helsingfors SYKE havsforskningslaborator...

SYKE Info > Verksamhetsställen
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Pressmeddelande | Publicerad: 9.11.2018

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Aktuellt > Pressmeddelanden > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Havet > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Konsumption och produktion > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Production av miljöinformation > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Urbanisering > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Vatten > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Production av miljöinformation
Innehållssidå | Publicerad: 22.12.2017

Vårt samhälle ställs inför allt mer invecklade miljöproblem, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och de globala utmaningarna inom hållbar utveckling. För att lösa dessa brännande frågor behövs t...

Forskning & utveckling > Production av miljöinformation
Experter
Innehållssidå | Publicerad: 8.2.2016

På SYKE arbetar fler än 580 personer, varav nästan 430 har forsknings- och expertuppgifter. Vi är ansvarsfulla experter inom vårt område som brinner för vårt arbete och beaktar helheterna. Perso...

Experter
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 8.2.2016

      Finlands miljöcentrals resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrif...

Publikationer
SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2015

Finlands miljöcentral inledde sin verksamhet för 20 år sedan i mars 1995. Samma år blev Finland medlem i EU. ”Tack vare EU-medlemskapet fick SYKE vara med om EU:s forskningsprogram. Det konkurrensutsa......

Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle
Tusentals löften avgavs i Kotka och Esbo för att förbättra Finska vikens tillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 6.2.2015

Att samla skräp och sopsortera nämndes oftast i de förbindelser för Finska viken som Esbo stad och akvariehuset Maretarium i Kotka samlade in. Över 2 300 personer avgav en förbindelse under året....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Tusentals löften avgavs i Kotka och Esbo för att förbättra Finska vikens tillstånd
Forskning & utveckling > Vatten > Tusentals löften avgavs i Kotka och Esbo för att förbättra Finska vikens tillstånd
Utbildning och seminarier
Innehållssidå | Publicerad: 20.11.2014

Finlands miljöcentral organiserar utbildnings- och rådplägningsdagar bland annat för ledningen av miljöministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverk. Evenemang är rikta...

Tjänster > Utbildning och seminarier
Forskares publikationer på Google Scholar
Innehållssidå | Publicerad: 18.10.2017

Google Scholar innehåller avhandlingar, presentationer, böcker, abstrakter och annan vetenskaplig litteratur. Bara en del av SYKEs forskare har en egen Google Scholar sida, vilket betyder att den med...

Publikationer > Forskares publikationer på Google Scholar
Monografier
Innehållssidå | Publicerad: 16.4.2013

Miljöordboken EnDic Miljöord på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, litauiska, lettiska och ryska Miljöordboken EnDic innehåller termer från olika delområd...

Publikationer > Monografier
Broschyrer
Innehållssidå | Publicerad: 10.4.2013

Östersjön Inom FINMARINET kartläggs vår undervattensnatur -broschyr Medborgarnas observationer inom marina områden -broschyr Hur mår Östersjön? -broschyr SY...

Publikationer > Broschyrer
Finlands miljöcentral -broschyr
Innehållssidå | Publicerad: 9.4.2013

Finlands miljöcentral Helsingfors 2012 Finlands miljöcentral SYKE är ett forsknings- och expertinstitut. Vi undersöker fenomen som har att göra med miljöförändringar och utvecklar l......

Publikationer > Broschyrer > Finlands miljöcentral -broschyr