Blankett för uppföljning av detaljplanen
Innehållssidå | Publicerad: 14-10-2022

Det nya TYVI-lagringsgränssnittet introducerades 22.8.2022. Läs mer på finska! Anvisningar på finska har även sammanställts på sidan Useimmin kysytyt kysymykset: Asemakaavan seura...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Planpläggning > Blankett för uppföljning av detaljplanen
Informationssystem och dataset
Innehållssidå | Publicerad: 29-09-2022

Finlands miljöcentral utvecklar och upprätthåller informationssystem och dataset för den byggda miljön som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, delt...

Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset
I Södra Savolax genomförs ett pilotprojekt om export av giltiga planer till ett format som krävs av datasystemet
Nyhet | Publicerad: 26-09-2022

Kommunerna i Södra Savolax letar tillsammans med NTM-centralen och en konsultgrupp efter bästa praxis för att exportera planer till ett datamodellformat. Arbetet är en nära dialog där värdet av lokal ......

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA) > I Södra Savolax genomförs ett pilotprojekt om export av giltiga planer till ett format som krävs av datasystemet
Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
Nyhet | Publicerad: 23-05-2022

Under våren bjöd Finlands miljöcentral (SYKE) alla företag som är intresserade av att genomföra datasystemet för den byggda miljön att anmäla sig till en konkurrenspräglad dialog. Sex företag lämnade ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
Aktuellt > Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Informationssystem och dataset > Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
Öppen information > Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Nyhet | Publicerad: 14-04-2022

I datasystemet för den byggda miljön samlas nationell information om planer gällande områdesanvändning och byggande. Finlands miljöcentral (SYKE) har två öppna upphandlingar gällande systemet. Redovis......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Aktuellt > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Forskning & utveckling > Byggda miljön > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Öppen information > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA)
Projekt | Publicerad: 16-03-2022

Arbete med datasystemet för den byggda miljön.   För närvarande finns det ingen omfattande och nationellt tillgänglig plandata i Finland som skulle styra områdesanvändningen och...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA)
Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 10-03-2022

I datasystemet för den byggda miljön samlas information om planläggning och byggande från hela landet. Datasystemet, som tas i bruk 2024, minskar dubbelarbete och hjälper bland annat med planeringen a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Aktuellt > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Öppen information > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön