Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
5
6
7
8
9

Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2017

I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare at......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas
Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn
Pressmeddelande | Publicerad: 1.2.2017

Med hjälp av varningstjänsten är det nu också möjligt att följa med översvämningsvarningar för vattendrag som produceras av SYKE. På varningskartan syns endast farliga och mycket farliga översvämnings......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn
Forskning & utveckling > Production av miljöinformation > Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn
Forskning & utveckling > Vatten > Ny tjänst ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn
Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Pressmeddelande | Publicerad: 25.1.2017

Undervattensbullret i Östersjön har kartlagts för första gången. Enligt en internationell studie som letts av Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige håller bullret framkallat av människan på att......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Forskning & utveckling > Havet > Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Forskning & utveckling > Vatten > Undervattensbullret i Östersjön: risk för fisk och marina däggdjur
Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar
Pressmeddelande | Publicerad: 16.1.2017

Finlands miljöcentral öppnade i januari 2016 en informationstjänst inom vattentjänster som heter VEETI. Nu är det allt enklare att jämföra vattentjänstverken eftersom alla har tillgång till verkens up......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar
Forskning & utveckling > Production av miljöinformation > Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar
Forskning & utveckling > Vatten > Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar
Forskningsexpeditionerna 2016
Innehållssidå | Publicerad: 12.1.2017

Forskningsfartyget Arandas forskningsexpeditionerna 2016: 07.01.2016 - 15.01.2016 Hydrografisk och biologisk monitoring av Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 18.01.2016 - ......

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Forskningsexpeditionerna 2016
Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2017

Årslutet var snöfri och mild i södra Finland men rätt vintrig i norr. Det är viktigt att se upp för svag is på de stora sjöarnas fjärdar och strömställen, eftersom isarna blev tunnare i slutet av dec......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av året 2016: I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar
Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2016

År 2017 blir Finland världens första land som officiellt flaggar sin natur till ära. Inrikesministeriet har gett ett förordnande om flaggning på Finska naturens dag den sista lördagen i augusti nästa ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Aktuellt > Pressmeddelanden > Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Forskning & utveckling > Natur > Expertarbete > Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Forskning & utveckling > Natur > Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
SYKE Info > Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017
Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2016

För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. I förberedelserna bör man beakta att klimatförändringen kan leda till förän......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt
Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Pressmeddelande | Publicerad: 1.12.2016

Till följd av kölden i början av november frös små och grunda sjöar till i hela landet. I mitten av månaden blev det varmare och isarna smalt till den grad att det i slutet av november var möjligt att......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2016: Vattenstånden sjunker, svag is i hela landet
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Pressmeddelande | Publicerad: 1.11.2016

Medlet av oktober var mycket regnfattig i södra och sydvästra Finland, vilket avspeglade sig i yt- och grundvattennivåerna. Vid västkusten var vattenföringen i åar och älvar ställvis rekordliten för t......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2016: Torrt i södra och mellersta delen av landet, yt- och grundvattennivåerna håller på att sjunka i största delen av landet
Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Pressmeddelande | Publicerad: 4.10.2016

Vädret i september var varmare än i genomsnitt, vilket hade som följd att vattnet i sjöarna var varmare än i allmänhet den här tiden. Vattennivåerna i Lappland, som har varit högre än vanligt, sjönk e......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2016: Sjöarnas vatten varmare än vanligt, i Lappland är vattenståndet högt
Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2016

Konsekvenserna av saltpulserna som åren 2014, 2015 och 2016 strömmat in i Östersjön syns som en förbättring i syreläget i sänkorna öster och söder om Gotland. Östersjöns syrefattiga bottenområde har j......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Forskning & utveckling > Havet > Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Forskning & utveckling > Vatten > Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng
Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2016

Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publika......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd
Forskning & utveckling > Vatten > Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd
Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Den 1 september träder Nagoyaprotokollet i kraft. Det är ett internationellt avtal om tillgång till genresurser och fördelning av fördelarna med dem. Lagstiftningen relaterad till avtalet tillämpas på......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland
Aktuellt > Pressmeddelanden > Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland
Forskning & utveckling > Natur > Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland
Forskning & utveckling > Natur > Expertarbete > Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland
SYKE Info > Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Vattenföringen i åar och älvar i Österbotten och Lappland håller på att minska medan vattenståndet i sjöar i öst och norr är fortfarande högt. I Vasatrakten hade man stora sommaröversvämningar i augus......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2016: Åarnas vattenföring i Österbotten och Lappland håller på att minska, sjöarnas vattenstånd högt i öst och norr
Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2016

Blågrönalgerna började öka redan tidigt i somras, men i slutet av sommaren var ytblomningssituationen lugnare än normalt. På Finlands sydvästra öppna havsområden fanns det under sommaren rikligt med a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2016: Algsommaren började tidigt, men avtog mot slutet av sommaren
Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Pressmeddelande | Publicerad: 25.8.2016

I insjöarna är algläget under den här veckan typiskt för tidpunkten då det observerats alger på 37 riksomfattande observationsplatser. Största delen av observationerna berör endast små mängder alger. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.8.2016: I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten
Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk
Pressmeddelande | Publicerad: 24.8.2016

Finska Lappland lever upp till sitt rykte som ett rent område trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långv......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk
Forskning & utveckling > Konsumption och produktion > Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk
Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Pressmeddelande | Publicerad: 18.8.2016

I insjöarna upphörde observationerna av blågrönalger nästan helt på grund av det regniga, svala och blåsiga vädret. Också på öppet hav har sjögången rört om algerna i vattnet och inga ytblomningar har......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har så gott som upphört i och med regnen, vindarna och kylan
Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 11.8.2016

Det ostadiga och blåsiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger. I havsområdena har man endast ställvis observerat blågrönalger, främst på kusten. I sjöarna har det fortsättningsvis observera......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger

Första Föregående
5
6
7
8
9