Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
5
6
7
8
9

Gamla fartygen
Innehållssidå | Publicerad: 15.8.2018

S/S Nautilus År 1903 fick Havsforskningsinstitutet ångfartyget Nautilus till sitt förfogande. Fartyget byggdes för fiskeri- och havsforskning, och utnyttjades av Havsforskningsinstitutet till år...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Gamla fartygen
Forskningsfartyget Aranda
Innehållssidå | Publicerad: 23.11.2018

      Forskningsfartyget Aranda Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskn...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda
Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 2.12.2014

Sjöarna fick istäcke i norra Finland något tidigare än normalt, och även mera söderut fryser sjöarna genast när det blir ordentligt kallt SYKE varnar för svaga isar. I början av vintern är skillnadern......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2014: Varning för svaga isar - mindre snö än genomsnittet
Höstflödet i Österbotten är på väg att minska
Pressmeddelande | Publicerad: 6.11.2014

Vattenståndet i åarna och älvarna i Österbotten är på väg att minska. NTM-centralen i Södra Österbotten har inte mottagit anmälningar om betydande översvämningsskador. Flödesvattnen har orsakat avbrot......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Höstflödet i Österbotten är på väg att minska
Forskning & utveckling > Vatten > Höstflödet i Österbotten är på väg att minska
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.11.2014

Vädrets växling från den ena ytterligheten till den andra syntes i oktober också i hydrologin. Den kalla perioden hade med sig snöfall efter medlet av oktober för nästan hela landet och i de norra del......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2014: Regionala skillnader i vattenföringen, i fortsättningen syns regnen snabbt i de rinnande vattendragen
Ryska flottan har försvårat Arandas framfart
Pressmeddelande | Publicerad: 11.10.2014

Den ryska flottan har två gånger försvårat framfarten av fartyget Aranda, både i augusti och i början av september. Forskningsfartyget Aranda, ägd av Finlands miljöcentral, var då på en expedition av ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ryska flottan har försvårat Arandas framfart
Forskning & utveckling > Vatten > Ryska flottan har försvårat Arandas framfart
Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 1.10.2014

Början av september var torr och för tidpunkten varm, medan slutet däremot var ställvis kylig och regnig. Väderleken avspeglades i hydrologin. I början av månaden var vattenståndet på många håll låg o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2014: Yt- och grundvattnen på många håll lägre än normalt
Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Pressmeddelande | Publicerad: 11.9.2014

Syreläget i den södra och centrala delen av Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, men i de djupa bottnarna på öppna havet i Finska viken har syreläget fortsatt att försvagas sedan början av sommare......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Forskning & utveckling > Vatten > Syreläget i Östersjöns huvudbassäng har förbättrats, i det finska havsområdets östra del i Finska viken är algmängderna de lägsta på 2000-talet
Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 4.9.2014

I de sydvästra havsområdena förekom mycket omfattande ytansamlingar av blågrönalger i juli-augusti. Näringsämnena som den föregående höstens och vinterns stormar lyft till ytan och den mycket varma pe......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Pressmeddelande | Publicerad: 2.9.2014

Den mycket varma vädertypen byttes andra veckan i augusti ut i kraftiga regn som pågick ända till slutet av månaden. I tätorterna orsakade de kraftiga regnskurarna ställvis översvämningar. Generellt v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2014: Värmeperioden slutade i störtregn, effekterna i vattendragen små
Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Pressmeddelande | Publicerad: 28.8.2014

I insjöarna har observerats mera rikliga blomningar av blågrönalger än förra veckan, men algmängderna har trots det varit små för tidpunkten. Uppblandningen tack vare att vattnet blivit svalare och v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 21.8.2014

Ytansamlingarna av blågrönalger i de öppna havsområdena har upplösts i och med det svalare vädret. I kustområdena har observationer av blomningar av blågrönalger däremot fortfarande gjorts. I insjöarn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Pressmeddelande | Publicerad: 19.8.2014

Forskare vid Finlands miljöcentral observerade en lokal men ovanligt riklig blomning av dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii i Föglö på Åland i början av veckan. Förekomsten i Östersjön av dinoflag......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Forskning & utveckling > Vatten > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 14.8.2014

Algläget håller på att bli lugnare både i havsområdena och insjöarna. I de öppna havsområdena har inte längre observerats omfattande ytansamlingar av blågrönalger, men mindre algblomningar förekommer ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Pressmeddelande | Publicerad: 7.8.2014

I södra Skärgårdshavet och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng förekommer fortfarande omfattande ansamlingar av blågrönalger. I kustområdena har mängden blågrönalger däremot minskat under det nor......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2014

Det mycket varma vädret i juli har sänkt vattenståndet i vattendragen och grundvattnet samt värmt upp vattnen till mycket höga temperaturer. Grundvattenståndet har sjunkit i en stor del av landet så a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2014: Grundvattnet sjunker, vattnet i insjöarna exceptionellt varma
Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 31.7.2014

I Finlands sydvästra havsområden förekommer det fortfarande rikligt med ansamlingar av blågrönalger. I insjöarna är mängden alger däremot normal för årstiden. I sjöarna har några rikliga blomningar ob......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 29.7.2014

Omfattande blomningar av blågrönalger förekommer fortfarande i södra Skärgårdshavet, norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i västra Finska viken. Enligt satellitbilderna har det funnits blågrönal......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Pressmeddelande | Publicerad: 24.7.2014

I de sydvästra havsområdena förekommer det mycket rikligt med blomningar av blågrönalger. Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet, västra Finska viken och norra de......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2014

Ovanligt stora ytansamlingar av blågrönalger har bildats under helgen i västra Finska viken, Skärgårdshavet och i den nordöstra delen av Egentliga Östersjön. Flak av blågrönalger, som observerats av g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena

Första Föregående
5
6
7
8
9