Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
5
6
7
8
9

Ombyggnaden av oljebekämpningsfartyget Hylje slutförd
Pressmeddelande | Publicerad: 24.6.2015

Ombyggnadsarbetet på oljebekämpningsfartyget Hylje är slutfört. Med ombyggnaden ökades det i Åbo 1981 färdigställda fartygets livslängd med 15–20 år och Hylje blev effektivare, säkrare och miljövänlig......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ombyggnaden av oljebekämpningsfartyget Hylje slutförd
Forskning & utveckling > Vatten > Ombyggnaden av oljebekämpningsfartyget Hylje slutförd
Syresituationen på bottnen i Finlands havsområden i huvudsak oförändrad
Pressmeddelande | Publicerad: 22.6.2015

Bottendjurssamhällena i Finska viken lider fortfarande av den dåliga syresituationen på havsbottnen. Däremot har saltpulsen förbättrar syresituationen på havsbottnen i östra Gotlandsbassängen....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Syresituationen på bottnen i Finlands havsområden i huvudsak oförändrad
Forskning & utveckling > Vatten > Syresituationen på bottnen i Finlands havsområden i huvudsak oförändrad
Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Pressmeddelande | Publicerad: 18.6.2015

Inga blomningar av blågrönalger har ännu observerats i havsområdena. I insjöarna har man endast gjort några observationer av blågröna alger. Vattentemperaturerna är svalare än vanligt, vilket har lett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.6.2015

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna. På havsområdena förekommer inga blomningar....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2015

Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Aktuellt > Algöversikter > Bedömningen av algblomningsrisken > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Aktuellt > Pressmeddelanden > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Forskning & utveckling > Vatten > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2015

Blågrönalgsituationen är normal för årstiden. Havsområdena är fria från algblomningar och endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2015: Största delen av flödestopparna har passerats, sjöarnas vattennivåer fortfarande höga
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2015

Snösmältningen och regnen höjde vattenstånden i maj sällsynt högt i många sjöar och älvar i Kajanaland, norra Kajanaland och södra Lappland. Översvämningsvattnet trängde in i tiotals stugor och gårdsb......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2015: Största delen av flödestopparna har passerats, sjöarnas vattennivåer fortfarande höga
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2015: Största delen av flödestopparna har passerats, sjöarnas vattennivåer fortfarande höga
Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Pressmeddelande | Publicerad: 22.5.2015

Klimatförändringen har redan förändrat Östersjön, avslöjar en ny internationell rapport. I framtiden kommer det varmare klimatet att påverka bland annat istäcket, kusternas översvämningskänslighet sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Forskning & utveckling > Vatten > Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt
Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Pressmeddelande | Publicerad: 5.5.2015

Vattenståndet i sjöarna i Södra och Mellersta Finland i slutet av april var på grund av snösmältningen och regnen högt och fortfarande stigande på många håll. Under april drog sig snögränsen tillbaka ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2015: Vattenståndet i sjöarna högt, snö norr om linjen Uleåborg-Ilomants
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Pressmeddelande | Publicerad: 1.4.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa SYKE varnar för mycket tunna isar i landets södra och västra del. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av mars 2015: Ökande vattenföring vid kusten, sjöisarna mycket svaga i landets södra och västra del
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 3.3.2015

Snöbelastningen på byggnadernas tak måste fortfarande följas upp i landets mellersta och norra delar, för även om syd- och sydvästkusten är nästan snöfria, finns det ordentligt med snö på andra håll i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland
SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2015

Finlands miljöcentral inledde sin verksamhet för 20 år sedan i mars 1995. Samma år blev Finland medlem i EU. ”Tack vare EU-medlemskapet fick SYKE vara med om EU:s forskningsprogram. Det konkurrensutsa......

Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle
Arandas forskningsresa på Östersjön: saltpulsen framskrider i södra Östersjön, Finska vikens och Bottenhavets fosforhalt högre än förra vintern
Pressmeddelande | Publicerad: 13.2.2015

Tyngdpunkten i Arandas observationsresa denna vinter låg i uppföljningen av saltpulsen som strömmade in i Östersjön under årsskiftet. Pulsen har tillsvidare framskridit en sträcka på c. 200 km i södra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Arandas forskningsresa på Östersjön: saltpulsen framskrider i södra Östersjön, Finska vikens och Bottenhavets fosforhalt högre än förra vintern
Forskning & utveckling > Vatten > Arandas forskningsresa på Östersjön: saltpulsen framskrider i södra Östersjön, Finska vikens och Bottenhavets fosforhalt högre än förra vintern
Tusentals löften avgavs i Kotka och Esbo för att förbättra Finska vikens tillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 6.2.2015

Att samla skräp och sopsortera nämndes oftast i de förbindelser för Finska viken som Esbo stad och akvariehuset Maretarium i Kotka samlade in. Över 2 300 personer avgav en förbindelse under året....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Tusentals löften avgavs i Kotka och Esbo för att förbättra Finska vikens tillstånd
Forskning & utveckling > Vatten > Tusentals löften avgavs i Kotka och Esbo för att förbättra Finska vikens tillstånd
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Pressmeddelande | Publicerad: 3.2.2015

Ställvis finns det nu mycket snö i norr, men i södra och sydvästra Finland har mängden snö varit mindre än medelvärdena för tidpunkten. Istäcket i södra och mellersta Finland är betydligt tunnare än g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av januari 2015: Snöbelastningen ställvis stor i norr, isarna i södra Finland svagare än normalt
Skäl att granska snöläget på stora halltak trots det mestadels typiska snöläget
Pressmeddelande | Publicerad: 27.1.2015

Det är skäl att granska stora hallars takkonstruktioner, eftersom konstruktionsfelen i dem brukar vanligtvis uppenbaras då snöbelastningen ökar till cirka 80–100 kg/m2. För närvarande är snöbelastning......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Skäl att granska snöläget på stora halltak trots det mestadels typiska snöläget
Forskning & utveckling > Vatten > Skäl att granska snöläget på stora halltak trots det mestadels typiska snöläget
Fler oljeutsläpp än tidigare observerades på sjön
Pressmeddelande | Publicerad: 21.1.2015

År 2014 underrättades de finländska myndigheterna om cirka en tredjedel fler observationer av eventuella oljeutsläpp i havsområdena än tidigare år. Av utsläppen konstaterades 68 bestå av olja. Största......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Fler oljeutsläpp än tidigare observerades på sjön
Rekreationsnyttan av ett renare Finska viken tiotals miljoner euro per år
Pressmeddelande | Publicerad: 15.1.2015

Nyttan för rekreationen på strandfastigheterna av att tillståndet i Finska viken förbättras värderas till över 50 miljoner euro per år. Största nyttan består av minskande olägenheter med alger som är ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Rekreationsnyttan av ett renare Finska viken tiotals miljoner euro per år
Forskning & utveckling > Vatten > Rekreationsnyttan av ett renare Finska viken tiotals miljoner euro per år
Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2015

  Bild: Mirjam Orvomaa 2014 var ett speciellt år med tanke på vattentillståndet då vårflödena på många håll förblev små på grund av den snöfattiga vi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Hydrologiska översikter > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Forskning & utveckling > Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 18.12.2014

Hemhamn  (Google maps) Helsingfors Märaholmskajen 3 Besöks- och varuleveransadress U/F Aranda Märaholmskajen 3 00180 Helsingfors Faktureringsadress VG-S...

Tjänster > Forskningsfartyget Aranda > Kontaktuppgifter

Första Föregående
5
6
7
8
9